De marktintroductiestrategie

PFZW benadert de overgang naar een nieuwe pensioenregeling als een verandertraject. De context is daarbij complex. 

Deelnemers hebben weinig interesse en kennis van pensioen en het vertrouwen in pensioen is beperkt. De discussies over pensioen in de politiek en de media helpen daar niet bij. Daar komt bij dat de economische omstandigheden op het moment van overgang op de nieuwe regeling nog onzeker zijn. We kunnen dus pas in het najaar van 2025 een betrouwbare indicatie geven van wat het voor de individuele deelnemer betekent. Al met al een echte uitdaging.

Onderzoek

De afgelopen tijd hebben we veel onderzoek gedaan naar andere transities, inzichten opgedaan uit wetenschappelijke onderzoeken en zelf onderzoek gedaan onder deelnemers. De belangrijkste inzichten zijn dat deelnemers gerustgesteld willen worden en daarvoor zelf tot actie moeten worden aangezet. Van het ontzorgen van de deelnemer zullen we de beweging moeten maken naar het geven van (zelf)vertrouwen over pensioenen.  Daarbij willen we het financieel bewustzijn vergroten, door deelnemers het vermogen te bieden om zelf – al dan niet samen met werkgevers - actief aan de slag te gaan met de toekomst.

Strategische keuzes

Op basis van deze analyses zijn de ontwerpprincipes gedefinieerd om het vertrouwen positief te beïnvloeden en een succesvolle introductie te realiseren. De strategie voor de marktintroductie is een geleidelijke introductie die al is gestart en doorloopt tot januari 2028. 

We onderscheiden twee onderdelen met een onderlinge samenhang:

  1. De transitie van het pensioenvermogen waarbij rechtvaardigheid en een inzichtelijk proces belangrijke elementen zijn.
  2. De introductie van de nieuwe pensioenregeling door mensen in actie te laten komen aan de hand van behapbare checks (micro-interventies). De belangrijkste pensioencheck voor de deelnemer is het jaarlijks inloggen op MijnPFZW.