PFZW.nl is vernieuwd

26-02-2024 | Bezoekt u vaker de website van PFZW? Dan zal het u opvallen dat deze een nieuw uiterlijk heeft gekregen. Een frisse uitstraling, meer persoonlijke service en een gemak moeten bijdragen aan een betere ervaring.

Hoe voorziet de website van PFZW – u als sociale partner – van relevante informatie?

Allereerst voorziet de website van PFZW in een eigen plaats waar sociale partners informatie kunnen vinden over voor u relevante services, actualiteiten en contactgegevens.
Deze informatie vindt u hier: Sociale partners

Klikt u op deze pagina door naar ‘Service’?
Dan vindt u informatie over de diensten die u via uw relatiemanager kunt aanvragen voor hulp bij  arbeidsmarktvraagstukken, cao-ondersteuning, pensioenkennis en het informeren van uw leden. Zo beschikt PFZW over data die behulpzaam kunnen zijn voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van arbeidsmarktbeleid. Maar u kunt ook vragen over de pensioengevolgen van cao-afspraken aan ons voorleggen en ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van een representativiteitstoets voor het actualiseren van de verplichtstelling bij PFZW of voor het aanvragen van algemeen verbindend verklaring van cao-bepalingen bij het ministerie van SZW. Verder kunnen wij bijeenkomsten voor uw leden organiseren over verschillende aspecten van de pensioenregeling.

Andere handige links

Voor informatie over de verplichtstelling van PFZW en de historische ontwikkeling daarvan, kunt u terecht op de hoofdpagina’s van de website voor werkgevers:

En bent u voor cao-ontwikkeling of voor het beantwoorden van vragen over de pensioengrondslag (loonbepalingen) op zoek naar meer informatie over de inhoud van de pensioenregeling? Kijk dan ook eens bij onze "Handleidingen en reglementen".

Vooral de “Handleiding aanlevering UPA-gegevens” kan veel vragen over de pensioengevendheid van bepaalde loonbestanddelen beantwoorden.

Verbetering mogelijk?

Heeft u aanbevelingen over het verbeteren van de informatie voor sociale partners?
Geef die dan door aan uw relatiemanager. Deze vindt u op onze contactpagina.