Wijziging verplichtstelling

Soms wijzigt er iets in de verplichtstelling van PFZW. Wat de wijziging precies inhoudt en voor welke branche leest u hier.

De verplichtstelling voor de branche intra- en extramurale zorg wordt geactuealiseerd. De vernieuwde verplichtstelling treedt 1 januari 2021  in werking.

Op 29 juni is de aanvraag voor het actualiseren van de verplichtstelling ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). SZW heeft de aanvraag aansluitend gepubliceerd in de Staatscourant. Omdat er geen bezwaren zijn, ook niet van De Nederlandsche Bank, is de wijziging definitief. Het streven is om de vernieuwde verplichtstelling in werking te laten treden per 1 januari 2021.

> Meer lezen

De verplichtstelling voor de branches kinderopvang en welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening wordt gewijzigd. De vernieuwde verplichtstelling treedt 1 januari 2022 in werking.

> Meer lezen