PFZW zet druk op realiseren klimaatambities fossiele sector

24-10-2023 | Ons klimaat verandert snel. Steeds meer mensen over de hele wereld merken dat door bosbranden, droogte, hitte en overstromingen aan den lijve. Dit dwingt ons de overgang naar schone energie te versnellen.

De afgelopen twee jaar heeft PFZW olie- en gasbedrijven op meerdere manieren gevraagd hier concreet stappen in te zetten. In de afgelopen jaren heeft PFZW:

  • 50 keer gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen van olie- en gasbedrijven
  • 32 keer gestemd op aandeelhoudersvoorstellen over het klimaat
  • Alle aandeelhoudersvoorstellen van Follow This gesteund
     

Onderzoek naar klimaatstrategie olie- en gasbedrijven
Om onze gesprekken met olie- en gasbedrijven te onderbouwen heeft PFZW een uitgebreid onderzoek laten doen. Daaruit bleek dat de investeringen van bedrijven zoals Shell, TotalEnergies en Eni vooral gericht zijn op olie- en gasproductie. En veel minder op het ontwikkelen van alternatieven voor olie en gas zoals energie uit wind, zon of waterstof.

PFZW wil dat deze bedrijven sneller overstappen van fossiele brandstoffen naar groene oplossingen. Als aandeelhouder zijn we in gesprek met bestuurders en stemmen we op klimaatvoorstellen tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven.

Actieve rol in aanloop naar aandeelhoudersvergaderingen
Wij hebben dit voorjaar onze stemintenties voor belangrijke klimaatvoorstellen openbaar gemaakt via onze website. Zo konden bedrijven, investeerders, en andere geïnteresseerden zien hoe wij zouden stemmen.  Ook in verschillende media verschenen artikelen over onze actieve rol tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Onze stem laten horen
Waar anderen zwegen hebben wij onze stem wél laten horen. Zo heeft PFZW op 23 mei tijdens de aandeelhoudersvergadering van Shell een verklaring afgelegd, waarin we Shell hebben gevraagd stappen te nemen om de energietransitie mogelijk te maken. We willen bijvoorbeeld dat Shell duidelijker wordt over zijn strategie voor klimaatoplossingen. PFZW wil zien dat Shell expliciete doelstellingen maakt en deelt voor het verhogen van zijn investeringen in groene energie.

Bij de aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies op 26 mei gingen we nog een stap verder door mede-indiener te zijn van een klimaatvoorstel, samen met andere beleggers en Follow This. De uitkomst hiervan was dat een aanzienlijk deel (30%) van de beleggers in TotalEnergies wil dat het bedrijf zijn doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot in 2030 aanscherpt.

We blijven in gesprek
De komende maanden blijven we actief in gesprek met Shell, TotalEnergies en andere bedrijven om hen te stimuleren doelen te stellen die aantoonbaar in lijn zijn met Parijs. Deze doelen moeten ook zichtbaar zijn in hun gedrag. Olie- en gasbedrijven die niet aan onze verwachtingen voldoen aan het einde van het jaar worden verkocht. Lees meer over onze doelen en mijlpalen op weg naar een klimaatneutraal 2050.

Energietransitie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
De energietransitie is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de olie- en gasbedrijven. Deze kan alleen lukken door gezamenlijke inspanningen van beleggers, consumenten, politiek en energie-intensieve bedrijven. Daarom gaan wij onze invloed meer richten op de grootste klanten van de fossiele sector. Zoals luchtvaartmaatschappijen en de transportsector. Ook deze bedrijven spreken we om bijvoorbeeld  meer gebruik te maken van biobrandstoffen zodat de vraag naar olie daalt.