Een grillig kwartaal, maar we staan er wat beter voor

21-07-2022 | Vandaag maken we onze resultaten bekend over het tweede kwartaal van dit jaar. Die resultaten laten net als het vorige kwartaal tegenstrijdige cijfers zien: we verloren veel geld, maar toch staan we er een stuk beter voor. Hoe kan dat?

Eerst het verlies: we spreiden onze beleggingen over allerlei landen en categorieën. Zo spreiden we risico’s en vangen we tegenvallers op. Als bijvoorbeeld aandelen het goed doen, doen obligaties het vaak minder goed. Maar het afgelopen kwartaal lieten veel verschillende soorten beleggingen tegelijkertijd verliezen zien. Aandelen én obligaties (samen een groot deel van onze beleggingen) werden flink minder waard. Ook onze verzekering tegen een dalende rente kostte veel geld. Belangrijkste oorzaak: de rente steeg sterk en de financiële markten zijn bang voor een recessie.

Minder geld nodig voor pensioen

Dan de andere kant van de medaille. De stijgende rente zorgde voor verliezen op onze beleggingen, maar had toch een gunstig effect op onze financiële gezondheid. Want bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen minder geld opzij te zetten voor de pensioenen van nu en straks. Dat komt omdat we bij een hogere rente kunnen rekenen met hogere toekomstige rendementen. Dat zien we terug in onze dekkingsgraad, die flink steeg. Daarom konden we eind juni aankondigen dat per 1 oktober alle pensioenen omhooggaan met 2,7%. Dat werd de hoogste tijd, al realiseren we ons wel dat het maar een kleine stap is in deze tijden van sterk stijgende prijzen.

Nieuwe stap nog onzeker

We hopen van harte dat we op 1 januari 2023 de pensioenen opnieuw kunnen verhogen. Maar dat is nu nog erg onzeker. De situatie in Oekraïne, de economische onrust en de hoge inflatie maken de toekomst moeilijk voorspelbaar. De kans dat we de hoge prijsstijgingen van dit jaar straks volledig kunnen compenseren, lijkt in ieder geval niet groot. Maar we doen natuurlijk ons uiterste best voor een zo goed mogelijk resultaat.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk