Onzekere tijden, maar financiële gezondheid PFZW is verbeterd

20-10-2022 | Het zijn voor iedereen onzekere tijden. De oorlog in Oekraïne woedt door, met steeds meer slachtoffers en oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen. De oorlog zorgt ook voor onzekerheid over gasleveringen, wat weer leidt tot torenhoge energieprijzen. Daardoor worden ook veel andere producten duurder. We merken dat allemaal aan onze maandelijkse energierekening, aan de kassa bij de supermarkt en aan de benzinepomp.

Steeds meer mensen komen door die stijgende prijzen in de knel. Soms zo erg, dat aan het eind van de maand moet worden gekozen tussen boodschappen doen of de energierekening betalen. Ook een deel van de werknemers in de zorg en welzijn en onze gepensioneerden worstelt met de stijgende prijzen. Ik hoop daarom van harte dat we de pensioenen in 2023 opnieuw kunnen verhogen, na een bescheiden verhoging in oktober van dit jaar. Het bestuur van PFZW neemt daarover in november een besluit. De hoop die ik heb, is ingegeven door de financiële gezondheid van PFZW, die het afgelopen kwartaal verder is verbeterd.

Achter die verbeterde financiële gezondheid gaan tegenstrijdige cijfers schuil. Want ook voor pensioenfondsen is het een bewogen jaar. Over de hele wereld zijn de financiële markten somber gestemd. Dat zien we terug in flink negatieve rendementen op onze beleggingen. Maar tegelijkertijd is de rente sterk gestegen. Daardoor hoeven we minder geld opzij te zetten voor de huidige en toekomstige pensioenen. Het gevolg van die twee ontwikkelingen: we hebben minder geld, maar staan er financieel tóch beter voor dan aan het begin van dit jaar. Onze volledige cijfers tot en met het derde kwartaal vindt u hier.

In het rumoer rondom de oorlog, de onzekere economie en de stijgende prijzen, was er deze maand ook aandacht voor een ander nieuwtje: de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving, de Wet toekomst pensioenen, is met een half jaar uitgesteld. Ik hoop dat de nieuwe streefdatum, 1 juli 2023, nu ook echt gehaald wordt. Want wij willen iedereen die bij ons pensioen opbouwt of al met pensioen is, graag duidelijkheid geven over wat er gaat veranderen. En we willen liever eerder dan later overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Ik hoop daarom dat Den Haag het tempo erin houdt!

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk