Terugblik 2022 | PFZW

19-12-2022 | Toen ik mijn collega’s onlangs vroeg om het jaar 2022 in één woord te beschrijven, kreeg ik veel antwoorden waar je niet vrolijk van wordt. Oorlog, energierekeningexplosie, klimaatgetreuzel, stikstofwoede, grensoverschrijding, beursimplosie, polarisatie en werkdruk waren veelgebruikte woorden. Het was misschien een jaar om snel te vergeten.

Ver weg komt dichtbij

Veel mensen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de wereld. Oorlog en vrede en klimaatverandering staan vaak bovenaan de lijst van zorgen. Dat komt ook omdat vaak het gevoel ontbreekt dat je er zélf wat aan kan doen. De oorlog aan de oostgrens van Europa is daar een voorbeeld van. Maar ook klimaatverandering zorgt soms voor een gevoel van machteloosheid. Natuurlijk kunnen we daar juist wél zelfs iets aan doen, maar dat lukt niet in je eentje en ook niet op korte termijn.

Wat dit jaar de zorgen vergrootte, was dat problemen buiten ons land opeens bij iedereen thuis op de keukentafel lagen. Veel huishoudens worstelden met de torenhoge energierekening en de hard stijgende prijzen voor alledaagse boodschappen. Dat geldt ook voor onze gepensioneerden en voor de mensen die werken in de zorg en welzijn. We deden er onderzoek naar: acht van de tien zorg- en welzijnsmedewerkers maken zich zorgen over hun financiële situatie. De grootste zorg is of het nog wel lukt om rond te komen van het salaris. De geldzorgen leiden tot mentale en fysieke stress, thuis en op het werk. Die stress komt bovenop de toch al hoge werkdruk. De werkgever kan vaak helpen met het zoeken naar een oplossing. Het overgrote deel van de werkgevers wil dat ook graag, bleek uit ons onderzoek. Maar nog te weinig mensen kloppen op tijd aan bij hun werkgever bij financiële problemen. Ik hoop dat werknemers en werkgevers elkaar op dit vlak snel beter kunnen vinden.

Pensioenen omhoog

Het was gelukkig niet alleen maar somberheid in 2022. Corona verdween dit jaar een beetje naar de achtergrond. Dat gaf ons allemaal meer bewegingsvrijheid. En het gaf de mensen die werken in de zorg vooral wat meer lucht. Corona zorgde voor tropenjaren. Het is fijn dat het op dat vlak nu wat rustiger lijkt te worden. Een ander positief nieuwtje van dit jaar: PFZW heeft twee keer kunnen besluiten dat de pensioenen omhoog kunnen. In oktober stegen de pensioenen voor iedereen met 2,7%. Per 1 januari 2023 komt daar nog eens 6% bij. Goed nieuws voor jong en oud. En vooral goed nieuws voor onze gepensioneerden die worstelen met hun huishoudboekje. 

Ik ben benieuwd wat 2023 voor ons in petto heeft. Voor nu wens ik iedereen vooral hele fijne feestdagen!

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk