Een breed gedragen pensioen

17-05-2024 | Begin dit jaar maakten vakbonden en werkgevers in de zorg en welzijn bekend dat ze het eens waren over een nieuwe pensioenregeling. Maar hoe komen die afspraken tot stand? En wie praten en kijken mee? 

We hebben een lange weg achter ons. Ruim vijftien jaar geleden begonnen vakbonden, werkgevers en de politiek op landelijk niveau de gesprekken over de pensioenhervorming. Na tien jaar praten en onderhandelen was het in 2019 zover: kabinet, vakbonden een werkgevers werden het eens. De afspraken werden vastgelegd in het Pensioenakkoord. Het kostte vervolgens nog een aantal jaren om de afspraken te vertalen naar wetgeving en te bespreken in het parlement. Uiteindelijk stemde de Tweede Kamer eind 2022 vóór de nieuwe wet. In mei 2023 ging ook de Eerste Kamer akkoord, waarna de wet op 1 juli van dat jaar van kracht werd.  

Afspraken voor zorg en welzijn

Toen de nieuwe wet klaar was, konden vakbonden en werkgeversorganisaties (sociale partners) aan de slag met afspraken op maat voor de sector zorg en welzijn. Want ons nieuwe pensioen moet passen bij de mensen die werken in de sector. PFZW heeft daarom onder deelnemers onderzocht wat zij belangrijk vinden binnen de nieuwe pensioenregeling. De uitkomsten van die onderzoeken zijn door sociale partners meegenomen bij het ontwerp van de nieuwe pensioenregeling.

Vakbondsleden en werkgevers aan het woord

Nadat vakbonden en werkgeversorganisaties het eens waren, was het tijd voor het raadplegen van hun achterbannen. Alle leden van de betrokken vakbonden (waaronder ook veel gepensioneerden) konden de plannen beoordelen. Datzelfde gold voor de werkgevers die lid zijn van de brancheorganisaties. Zowel vakbondsleden als werkgevers hebben hun steun uitgesproken voor de nieuwe pensioenregeling.

Gepensioneerden

De gepensioneerden zijn als groep ook nog apart gehoord. De plannen voor de nieuwe pensioenregeling zijn in meerdere constructieve overleggen besproken met de verenigingen van gepensioneerden; de ANBO en de Belangenvereniging Pensioengerechtigden Pensioenfonds Zorg en Welzijn (BPP). Dit gebeurde in het kader van het wettelijk voorgeschreven hoorrecht. De ANBO en BPP hebben hun mening gegeven, en ook die is door sociale partners meegewogen. ANBO en BPP hadden een aantal kritische vragen, maar gaven een positief oordeel over het transitieplan waarin staat hoe de huidige pensioenen straks worden omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Of zoals de BBP het zelf verwoordt op de website van de vereniging: “Onze conclusie: de voorgestelde pensioenregeling en het transitieplan krijgen onze instemming.”.

Landelijke vakbonden en werkgeversorganisaties, het kabinet, de Tweede en Eerste Kamer, sociale partners in onze eigen sector, vakbondsleden, werkgevers, onze eigen deelnemers en onze gepensioneerden: allemaal hebben ze dus hun mening kunnen geven. Ik ben blij met deze betrokkenheid én met de uitkomst: een goede en toekomstbestendige nieuwe pensioenregeling voor al onze deelnemers, die brede steun heeft.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk