U verliest uw baan

Wat vervelend dat u uw baan verliest. Wanneer u uit dienst bent, blijft uw opgebouwde pensioen staan bij PFZW. U kunt wel een keuze maken over andere zaken. Bekijk hieronder waar u over kan beslissen. 

U verliest uw baan, en nu?

Wanneer u uw baan verliest, moet u over de volgende zaken goed nadenken. PFZW helpt u graag om deze zaken snel en eenvoudig te regelen. 

Wanneer u bescherming bij werkloosheid aanvraagt, hebben uw kinderen en partner recht op nabestaandenpensioen als u overlijdt. Mocht in de tijd dat u werkloos bent arbeidsongeschikt raken, dan heeft u met deze regeling ook recht op premievrije pensioenopbouw. Bescherming bij werkloosheid kost u niets maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. 

Lees meer over bescherming bij werkloosheid

U kunt uw pensioen zelf verder opbouwen. Dat is op eigen kosten. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. U kunt vrijwillige voortzetting aanvragen binnen 9 maanden na uw ontslag. Uw oude werkgever wil misschien ook blijven meebetalen aan uw pensioen. Dat moet u dan samen regelen. 

Lees meer over vrijwillige voortzetting

Heeft u een nieuwe baan waarmee u ergens anders pensioen opbouwt? Dan kunt u ervoor kiezen om het pensioen dat u bij PFZW heeft opgebouwd, mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit noemen wij waardeoverdracht. 

Lees meer over waardeoverdracht

Bent u geboren voor 1965? Dan zou u eerder met pensioen kunnen gaan. Is uw pensioen in 2024 lager dan €592,51 bruto per jaar? Dan kunt u het pensioen bij PFZW afkopen. Dit kan alleen als u ervoor kiest om met pensioen te gaan. 

Ouderdomspensioen ruilen voor hoger partnerpensioen
Het partnerpensioen bij PFZW bestaat sinds 2006 uit twee delen. U bouwt een deel op en het andere deel is verzekerd ‘op risicobasis’. Uw partner heeft recht op allebei deze delen als u overlijdt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW. Stopt uw pensioenopbouw? Dan heeft uw partner bij uw overlijden alleen recht op het opgebouwde deel.

Wilt u dat uw partner meer partnerpensioen krijgt als u overlijdt? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager, maar uw partner krijgt meer als u overlijdt. Of u hiervoor kiest, beslist u als uw pensioenopbouw bij PFZW stopt. U ontvangt automatisch bericht van PFZW nadat uw werkgever u heeft afgemeld.

Lees meer over partnerpensioen of bekijk in de pensioenplanner op MijnPFZW wat ruilen voor uw pensioen betekent. 

Verken uw pensioenmogelijkheden

Partnerpensioen ruilen voor hoger ouderdomspensioen
U kunt het partnerpensioen dat u na 1 januari 2006 heeft opgebouwd, ruilen voor een hoger ouderdomspensioen voor uzelf. Het partnerpensioen wordt daardoor lager. Of u ruilt, beslist u als uw pensioenopbouw bij PFZW stopt en u met pensioen gaat. Bij het aanvragen van uw ouderdomspensioen geeft u uw keuze aan PFZW door. Heeft u een partner? Dan moet uw partner wel toestemming geven voor de ruil.

Let op! Het partnerpensioen dat u eventueel heeft opgebouwd voor 1 januari 2006 kunt u niet ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

In de pensioenplanner op MijnPFZW kunt u zelf zien wat ruilen voor uw pensioen betekent.

Verken uw pensioenmogelijkheden

Hoeveel pensioen heeft u nu?

Uw pensioen blijft staan bij PFZW. In MijnPFZW ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U logt veilig in met uw DigiD.