Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Wezenpensioen


Wist je dat je kind met jouw pensioen bij PFZW vanaf de geboorte automatisch verzekerd is. Hier hoef je helemaal niets voor te doen. Bij overlijden van (een van) de ouders hebben kinderen tot 21 jaar recht op een gedeelte van jouw pensioen. Dit heet wezenpensioen. 

Wat is wezenpensioen?

Het wezenpensioen is afkomstig uit het ouderdomspensioen dat je al hebt opgebouwd en nog zou gaan opbouwen tot aan jouw AOW-leeftijd. 

Hoe lang heeft je kind recht op wezenpensioen?

De betaling stopt aan het eind van de maand waarin je kind 21 jaar wordt. Als je kind onverhoopt komt te overlijden, stopt het wezenpensioen ook.

Hoe wordt dit dan aangevraagd?

 • In Nederland: de gemeente informeert ons automatisch over het overlijden. Op basis van de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie, wordt gekeken of er kinderen jonger dan 21 jaar achterblijven. Nabestaanden hoeven dat niet zelf aan ons door te geven. We bekijken dan of kinderen recht hebben op wezenpensioen. Als dat zo is, sturen wij hen zo snel mogelijk een aanvraagformulier hiervoor.
 • In het buitenland: bij overlijden in het buitenland hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Nabestaanden of gemachtigden sturen deze naar onderstaand adres. Wij bekijken dan of de kinderen recht hebben op wezenpensioen. Als dit zo is, sturen wij hen zo snel mogelijk een aanvraagformulier hiervoor.

  Pensioenfonds Zorg en Welzijn
  Postbus 117
  3700 AC Zeist
  The Netherlands

Hoe hoog is het wezenpensioen?

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de situatie. Ook de hoogte van jouw ouderdomspensioen telt mee. Het gaat dan om het pensioen dat jij zou ontvangen op het moment dat je met pensioen zou gaan.

 • Als er niet alleen kinderen, maar ook een (ex-)partner achterblijft, worden de kinderen gezien als "halve wezen". Ieder kind krijgt dan een uitkering van ongeveer 0,25% van het salaris, min de AOW-franchise*, voor elk jaar dat je bij ons pensioen opbouwde.
 • Als er geen (ex-)partner achterblijft, wordt je kind gezien als "volle wees". Kinderen hebben dan recht op een dubbel wezenpensioen. Ieder kind krijgt dan een uitkering van ongeveer 0,50% van het salaris min de AOW-franchise, voor elk jaar dat je bij ons pensioen opbouwde. Kinderen van wie beide ouders zijn overleden, hebben daarnaast tot hun 18e jaar recht op een wezenuitkering van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Blijven er meer dan 5 kinderen achter? Dan wordt het pensioen dat zij elk ontvangen iets lager. Het totaalbedrag van 5 kinderen wordt dan verdeeld over alle kinderen.

Wanneer wordt het uitbetaald?

De uitbetaling van het wezenpensioen gebeurt vanaf de eerste dag van de maand direct na het overlijden. Op het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht staat waar het kind recht op heeft. De hoogte van het wezenpensioen is te zien in MijnPFZW.

* In 2021 is de AOW-franchise € 13.111.