Arbeidsongeschikt
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, zonder dat u daarvoor zelf premie betaalt. Dit noemen we 
premievrije pensioenopbouw.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u daarnaast recht op arbeidsongeschiktheidspensioenMeer

 

Arbeidsongeschikt

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, zonder dat u daarvoor zelf premie betaalt. Dit noemen we premievrije pensioenopbouw.

Als u aan de voorwaarden voldoet, heeft u daarnaast recht op arbeidsongeschiktheidspensioenMeer