U verliest uw baan

Wat vervelend dat u uw baan verliest. In deze onzekere tijd denkt u misschien niet aan uw pensioen. PFZW helpt u graag. Zo blijft uw opgebouwde pensioen staan bij PFZW. U hoeft daar niets voor te doen. Bekijk hier de mogelijkheden als u zelf uw pensioen wilt voortzetten of bescherming bij werkloosheid wilt aanvragen. 

Hoeveel pensioen heeft u nu?

Uw pensioen blijft staan bij PFZW. Als u een nieuwe baan heeft waarmee u ergens anders pensioen opbouwt, kunt u waardeoverdracht aanvragen. U kunt het pensioen van PFZW ook afkopen. Dat mag alleen ​​bij een bedrag dat lager is dan € 503,24 bruto per jaar (in 2021) en kan pas als u met pensioen gaat. Misschien kunt u eerder met pensioen gaan. Bekijk de mogelijkheden.

In MijnPFZW ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd. U logt daartoe veilig in met uw DigiD. 

PFZW helpt u met uw pensioen

U kunt bij PFZW de volgende zaken eenvoudig en snel regelen voor uw pensioen.

1. Bescherming bij werkloosheid aanvragen

Dit kost u niets. Bescherming bij werkloosheid zorgt dat er volledig nabestaandenpensioen is voor uw partner en kinderen als u overlijdt. En u kunt in aanmerking komen voor premievrij pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt raakt. Dit geldt zolang u een werkloosheids- of wachtgelduitkering krijgt, met een maximum van 3 jaar.

2. Wijzigingen doorgeven

Het kan zijn dat u tijdens de looptijd van uw uitkering weer (meer) gaat werken of verdienen. De hoogte van uw uitkering wordt dan aangepast. Wij passen uw bescherming bij verlof en werkloosheid dan ook aan. Als u wijzigingen niet doorgeeft, kan het zijn dat wij het pensioen te hoog vaststellen. Dan loopt u of uw partner risico op een (forse) belastingheffing.

3. Pensioen zelf verder opbouwen

U kunt uw pensioen (gedeeltelijk) zelf verder opbouwen. Dat is op eigen kosten. Wij noemen dit vrijwillige voortzetting. Vraag vrijwillige voortzetting aan binnen 9 maanden na uw ontslag. Uw oude werkgever wil misschien ook blijven meebetalen aan uw pensioen. Dat moet u dan samen regelen.

Was deze informatie nuttig voor u?