Afspraken met terugwerkende kracht of compensatie

Veel cao-tafels zijn of gaan aan de slag met onderhandelingen over een nieuwe cao. Soms hebben de uitkomsten van deze onderhandelingen invloed op pensioen. U vindt hier aandachtspunten voor afspraken met terugwerkende kracht of compensatie.

Terugwerkende kracht

Loonsverhogingen met terugwerkende kracht tot 1 januari verhogen het pensioengevend salaris. De werkgever moet dan het bestand voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) vanaf 1 januari corrigeren. Eenmalige, niet-structurele salarisbestanddelen verhogen het pensioengevend salaris niet.

Compensatie vanwege loonaanpassingen

Uitbetalingen van een eenmalig bedrag ter afkoop van eerder niet ontvangen loon tellen niet mee voor het pensioengevend salaris. Denk bijvoorbeeld aan een bedrag ter afkoop van een periodieke, nog niet uitbetaalde, loonsverhoging met terugwerkende kracht. Gaat het echter om uitbetalingen, die deel uitmaken van een compensatie, die gedurende drie jaar of langer achtereen plaatsvinden? Dan worden die periodieke compensaties wél aangemerkt als pensioengevend salaris.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze aandachtspunten, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij PFZW of stuur een e-mail naar relatiemanagementsocialepartners@pfzw.nl