Afspraken over loondoorbetaling tijdens verlof

Veel cao-tafels zijn of gaan aan de slag met onderhandelingen over een nieuwe cao. Soms hebben de uitkomsten van deze onderhandelingen invloed op pensioen. U vindt hier aandachtspunten voor afspraken over loondoorbetaling tijdens aanvullend geboorteverlof voor partners of deels betaald ouderschapsverlof.

Per 1 juli 2020 hebben partners van pas bevallen vrouwen recht op maximaal vijf weken aanvullend geboorteverlof. Dit komt naast het standaard geboorteverlof van vijf dagen. Tijdens het aanvullend geboorteverlof heeft de medewerker recht op een WAZO-uitkering van UWV. De uitkering bedraagt 70% van het loon, met als maximum 70% van het maximum dagloon. Op enkele uitzonderingen na verloopt de WAZO-uitkering via de werkgever.

Vanaf 2 augustus 2022 wordt daarnaast de bestaande regeling voor ouderschapsverlof ingevuld met een periode van deels (door UWV) betaald ouderschapsverlof. Nu al kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Deze ouders kunnen straks in het eerste levensjaar van het kind negen weken van UWV een uitkering krijgen. Ook deze uitkering bedraagt 70% van hun dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. 

Is in de cao niets anders overeengekomen? Dan stopt de pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof en het ouderschapsverlof. Sociale partners kunnen afspraken maken over het al dan niet aanvullen van de UWV-betaling. En ook over een eventuele bijdrage in de pensioenpremie voor vrijwillige voortzetting. Tijdens verlof blijven medewerkers wel beschermd tegen de risico’s van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze aandachtspunten, of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw relatiemanager bij PFZW of stuur een e-mail naar relatiemanagementsocialepartners@pfzw.nl