PFZW verhoogt pensioenen met 2,7%

24-06-2022 | Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7% te verhogen. Deze verhoging is gebaseerd op de inflatie uit 2021. Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, maar vooral voor gepensioneerden, in deze tijd van stijgende prijzen. 

Joanne Kellermann, voorzitter van PFZW: “We realiseren ons dat het hier gaat om een kleine verhoging in vergelijking met de totale achterstand die onze deelnemers hebben opgelopen door het uitblijven van indexering in de afgelopen jaren. Toch zijn we blij om in deze tijd van oplopende prijzen de aanspraken en pensioenen een stukje te kunnen verhogen. Voor de gepensioneerden gaat de pensioenuitkering omhoog. Bij alle anderen worden de opgebouwde pensioenaanspraken verhoogd”.

Volgens de nieuwe regels rondom indexeren, mogen pensioenfondsen vanaf 1 juli pensioenen verhogen (indexeren) bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Deze regels zijn wettelijk aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden. Op 31 mei 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 105,2%, waardoor een verhoging van de pensioenen mogelijk is. 

Bij de besluitvorming kijkt het bestuur naar evenwichtigheid en dus naar de effecten voor alle deelnemers. Een aanvullende wettelijke  voorwaarde hierbij was om op een verantwoorde manier de huidige opgebouwde pensioenen te kunnen overbrengen  (invaren) naar een nieuwe pensioenregeling, die we in 2026 willen invoeren. 

Echter, door nu geld uit te geven aan dit indexatiebesluit verslechtert onze financiële situatie. In het najaar bekijkt het bestuur of het verantwoord en evenwichtig is om in 2023 de pensioenen opnieuw te verhogen. Het bestuur voorziet dat de financiële situatie op dat moment niet voldoende zal zijn om nogmaals maximaal te verhogen.