Besluit over de uitvoering

Kiezen de sociale partners voor het omzetten van de pensioenen, dan vragen zij aan PFZW om dit uit te voeren. Voordat het bestuur van het pensioenfonds gehoor geeft  aan dit verzoek betrekken we ook de Pensioenraad (ons verantwoordingsorgaan) en de Raad van Toezicht. In het bestuur en de Pensioenraad zitten werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Pas na het advies van de Pensioenraad en de goedkeuring van de Raad van Toezicht neemt het bestuur een definitief besluit over de uitvoering van de omzetting van de regeling.

Blijf op de hoogte

Ook al is er nog veel onbekend, u kunt erop vertrouwen dat ook de nieuwe pensioenregeling zorgt voor uw maandelijkse pensioeninkomen, zolang u leeft. Zodra wij meer weten over het besluit van de sociale partners leest u dit hier.