Kunt u bezwaar maken?

We kunnen ons voorstellen dat u misschien moeite heeft met de omzetting van uw pensioen naar de nieuwe regeling. U kunt bij PFZW helaas geen bezwaar maken. De Wet toekomst pensioenen staat dat niet toe. Het zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zorg en welzijn (de sociale partners) die bepalen hoe uw pensioen er uiteindelijk uitziet. Zij zijn nog bezig om de nieuwe regeling vorm te geven. Zij kiezen er ook voor uw bestaande pensioenaanspraak wel of niet om te zetten naar de nieuwe regeling. U kunt via uw vakorganisatie invloed uitoefenen op deze keuzes.

Besluit over de uitvoering

Kiezen de sociale partners voor het omzetten van de pensioenen, dan vragen zij aan PFZW om dit uit te voeren. Voordat het bestuur van het pensioenfonds gehoor geeft  aan dit verzoek betrekken we ook de Pensioenraad (ons verantwoordingsorgaan) en de Raad van Toezicht. In het bestuur en de Pensioenraad zitten werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden. Pas na het advies van de Pensioenraad en de goedkeuring van de Raad van Toezicht neemt het bestuur een definitief besluit over de uitvoering van de omzetting van de regeling.

Blijf op de hoogte

Ook al is er nog veel onbekend, u kunt erop vertrouwen dat ook de nieuwe pensioenregeling zorgt voor uw maandelijkse pensioeninkomen, zolang u leeft. Zodra wij meer weten over het besluit van de sociale partners leest u dit hier.

Heeft deze informatie u geholpen?