Tijdlijn: de belangrijkste stappen

In onderstaande tijdlijn vindt u de belangrijkste data tot aan de volledige invoering van de nieuwe regels voor pensioen in 2028. We houden deze tijdlijn zorgvuldig voor u bij zodat u weet wat u wanneer kunt verwachten.

Kabinet sluit pensioenakkoord en werkt conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen uit
-

Het kabinet sluit samen met werkgevers- en werknemersorganisaties het pensioenakkoord met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Dit wordt uitgewerkt in een conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer Tweede Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Wet toekomst pensioenen gaat in
-

Pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, kunnen overstappen naar de nieuwe regeling. PFZW streeft naar invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.

Sociale partners bereiken onderhandelaarsresultaat over het vernieuwen van de regeling. Sociale partners leggen afspraken over de nieuwe regeling vast in transitieplan
-

In het transitieplan staat voor welke regeling de sociale partners kiezen en waarom ze voor deze regeling kiezen. In het plan staat ook hoe de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling verloopt.

Uitwerken afspraken over de nieuwe pensioenregeling
-

PFZW werkt de nieuwe regeling verder uit. Daarbij is het belangrijk dat de pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.

-

Vóór 1 juli 2025 of eerder stelt PFZW een plan op waarin staat hoe het de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank.

-

In 2025 informeert PFZW u over de nieuwe regeling, over wat u in de huidige regeling kreeg en wat u naar verwachting in de nieuwe regeling gaat krijgen.

PFZW verwacht nieuwe pensioenregeling in te voeren Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
-

Er zijn pensioenfondsen die al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. PFZW streeft naar invoering nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor iedereen.

Heeft deze informatie u geholpen?

'Wanneer verandert er iets?'