Tijdlijn: de belangrijkste stappen

In onderstaande tijdlijn vindt u de belangrijkste data tot aan de volledige invoering van de nieuwe regels voor pensioen in 2028. We houden deze tijdlijn zorgvuldig voor u bij zodat u weet wat u wanneer kunt verwachten.

Kabinet sluit pensioenakkoord en werkt conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen uit
-

Het kabinet sluit samen met werkgevers- en werknemersorganisaties het pensioenakkoord met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Dit wordt uitgewerkt in een conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer Tweede Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Wet toekomst pensioenen gaat in
-

Pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, kunnen overstappen naar de nieuwe regeling. PFZW streeft naar invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.

Sociale partners bereiken onderhandelaarsresultaat over het vernieuwen van de regeling Sociale partners leggen afspraken over de nieuwe regeling vast in transitieplan
-

In het transitieplan staat voor welke regeling de sociale partners kiezen en waarom ze voor deze regeling kiezen. In het plan staat ook hoe de overgang van de huidige naar de nieuwe regeling verloopt.

Uitwerken afspraken over de nieuwe pensioenregeling
-

PFZW werkt de nieuwe regeling verder uit. Daarbij is het belangrijk dat de pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.

-

Vóór 1 juli 2025 of eerder stelt PFZW een plan op waarin staat hoe het de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank.

U ontvangt een eerste voorbeeldberekening om een indruk te krijgen van wat de nieuwe pensioenregeling betekent voor een voorbeeldpersoon die past bij uw situatie. Deze berekening bevat nog niet uw persoonlijke cijfers U ontvangt een voorlopige berekening van uw verwachte pensioenvermogen en andere pensioenbedragen vanaf 1 januari 2026. De berekeningen zijn nog niet helemaal zeker, maar we kunnen dan wel een goede inschatting maken PFZW verwacht nieuwe pensioenregeling in te voeren U ontvangt de definitieve berekeningen van uw pensioenvermogen en andere pensioenbedragen. U kunt dat altijd inzien via MijnPFZW Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
-

Er zijn pensioenfondsen die al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. PFZW streeft naar invoering nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor iedereen.

Heeft deze informatie u geholpen?

'Wanneer verandert er iets?'