Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer Tweede Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen
-

Het woord is nu aan de Eerste Kamer. Als het wetsvoorstel met de nieuwe regels voor pensioen door de Eerste Kamer is goedgekeurd, gaat de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is dat op 1 juli 2023.

Wet toekomst pensioenen gaat in
-

Vanaf dit moment kunnen pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, overstappen naar de nieuwe regeling.

Afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling
-

Werkgevers en werknemers (sociale partners) maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling. Sociale partners zorgen ervoor dat ze uiterlijk 1 januari 2025 een transitieplan hebben, waarin staat voor welke regeling ze kiezen en waarom ze voor deze regeling kiezen. In het plan staat ook hoe de overgang van de oude naar de nieuwe regeling verloopt.

-

Pensioenfondsen werken samen met sociale partners de nieuwe regeling verder uit. Daarbij is het voor hen belangrijk dat de pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.

-

Vóór 1 juli 2025 of eerder stelt het pensioenfonds een plan op waarin staat hoe het de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank.

-

In 2025 informeren wij u over de nieuwe regeling, over wat u in de oude kreeg en wat u naar verwachting in de nieuwe regeling gaat krijgen.

PFZW verwacht nieuwe pensioenregeling in te voeren Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
-

Er zijn pensioenfondsen die al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. PFZW streeft naar invoering nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2027 gelden de nieuwe regels voor iedereen.