Kabinet sluit pensioenakkoord en werkt conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen uit
-

Het kabinet sluit samen met werkgevers- en werknemersorganisaties het pensioenakkoord met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Dit wordt uitgewerkt in een conceptvoorstel Wet toekomst pensioenen.

Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer Tweede Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Eerste Kamer stemt in met Wet toekomst pensioenen Wet toekomst pensioenen gaat in
-

Pensioenfondsen die dat willen en daar klaar voor zijn, kunnen overstappen naar de nieuwe regeling. PFZW streeft naar invoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026.

Afspraken maken over de nieuwe pensioenregeling
-

Werkgevers en werknemers (sociale partners) uit de sector zorg en welzijn maken afspraken over de nieuwe pensioenregeling van PFZW. Sociale partners zorgen ervoor dat ze uiterlijk 1 januari 2025 een transitieplan hebben, waarin staat voor welke regeling ze kiezen en waarom ze voor deze regeling kiezen. In het plan staat ook hoe de overgang van de oude naar de nieuwe regeling verloopt.

-

PFZW werkt samen met sociale partners de nieuwe regeling verder uit. Daarbij is het belangrijk dat de pensioenregeling evenwichtig, uitvoerbaar en uitlegbaar is. Evenwichtig betekent dat de nieuwe regeling geen groepen sterk bevoordeelt of benadeelt.

-

Vóór 1 juli 2025 of eerder stelt PFZW een plan op waarin staat hoe het de nieuwe pensioenregeling gaat invoeren. Dit plan gaat voor akkoord naar De Nederlandsche Bank.

-

In 2025 informeert PFZW u over de nieuwe regeling, over wat u in de oude kreeg en wat u naar verwachting in de nieuwe regeling gaat krijgen.

PFZW verwacht nieuwe pensioenregeling in te voeren Alle pensioenfondsen zijn klaar voor de nieuwe regels voor pensioen
-

Er zijn pensioenfondsen die al eerder overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. PFZW streeft naar invoering nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026. Vanaf 1 januari 2028 gelden de nieuwe regels voor iedereen.