CBS: In 2029 werkt 1 op de 7 in de zorg

14-11-2023 | Uit onderzoek van Randstad blijkt dat het aantal openstaande vacatures in de sector zorg en welzijn hoog blijft. De teller staat nu op 52.000 vacatures. Dat is 4 keer zoveel als 10 jaar geleden. Het aantal mensen dat in de zorg werkzaam is zal toenemen.

Vraag naar zorgmedewerkers blijft groeien

De vergrijzing zorgt ervoor dat de vraag naar zorgpersoneel blijft groeien. In 2023 werkt zo’n 13,2% van de beroepsbevolking in de zorg. In 2029 ligt dat percentage op 14,4%, zo verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat houdt in dat 1 op de 7 mensen in 2029 in de zorg werkzaam is.

Nieuwe baan is ook vaak een nieuw pensioenfonds

Een nieuwe baan betekent vaak ook een nieuw pensioenfonds waar u pensioen opbouwt. Zeker als u in een andere sector gaat werken. U kunt uw pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever(s) meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht: u draagt de waarde van uw pensioen over van het ene pensioenfonds naar het andere pensioenfonds. 

Ik ga pensioen opbouwen bij PFZW

Veel mensen in de sector zorg en welzijn bouwen pensioen op bij PFZW. Heeft u een nieuwe baan en bouwde u eerst pensioen op bij een ander pensioenfonds? Dan kunt u de waarde van dat pensioen overdragen aan PFZW

Waardeoverdracht, is dat verstandig?

Of het verstandig is om gebruik te maken van waardeoverdracht is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Belangrijk daarbij zijn de verschillen tussen uw oude pensioenregeling en de nieuwe. Denk daarbij aan verschillen in:

  • Pensioenleeftijd
  • Het moment waarop u uw pensioen in kunt laten gaan
  • Partner- en wezenpensioen
  • De jaarlijkse verhoging (indexatie)
  • Type pensioenregeling

Wat een voordeel kan zijn van waardeoverdracht is dat al uw pensioen bij elkaar staat.

PFZW mag u hierover geen advies geven. Ga hiervoor in overleg met uw financieel adviseur en laat u goed voorlichten. 

Goed om te weten over waardeoverdracht

Wilt u gebruikmaken van waardeoverdracht, dan kan dat alleen als de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen minimaal 100% is. Voor waardeoverdracht geldt geen tijdslimiet. Tot 2015 moest dit binnen 6 maanden, maar dat is nu dus niet meer nodig. Heeft u bij een vorige werkgever een klein pensioen opgebouwd dan wordt dit kleine pensioen automatisch overgedragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Voor hogere pensioenen kunt u zelf een aanvraag doen. Een klein pensioen bedraagt tussen de € 2,01 en € 594,89 bruto in het jaar 2023. Een zeer klein pensioen (tot € 2 bruto per jaar) komt automatisch te vervallen.