Wat is er geregeld bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?

10-04-2020 | Begin april hebben traumachirurg Marijn Houwert en orthopedisch chirurg Sander Muijs het ZwiC-steunfonds opgericht. Het fonds voorziet in een eenmalige uitkering aan zorgmedewerkers die door het coronavirus arbeidsongeschikt worden of zelfs komen te overlijden.   

Het ZwiC-steunfonds is een mooi initiatief, want juist die zorgmedewerkers strijden nu hard voor de gezondheid van ons allemaal. Daarmee een risico voor zichzelf. Het is goed om te weten dat u ook via PFZW automatisch verzekerd bent voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Omdat u pensioen opbouwt bij PFZW, heeft u in veel gevallen recht op premievrije pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt raakt. En misschien ook op een arbeidsongeschiktheidspensioen. En als u overlijdt, is er een uitkering geregeld voor uw nabestaanden.

Bij arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan 2 jaar ziek bent en arbeidsongeschikt raakt, verliest u een deel van uw inkomen. Dat is vervelend en geeft onzekerheid. U krijgt wel een uitkering van UWV, maar die is lager dan uw salaris was. U kunt recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW, als aanvulling op de uitkering van UWV. Zo kunnen we het verlies van inkomen voor een deel goedmaken.

Om te voorkomen dat u helemaal geen of veel minder pensioen opbouwt, kunt u bij PFZW in aanmerking komen voor premievrije opbouw van het pensioen. Dit betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u hiervoor premie betaalt. 

Bij overlijden

Als u overlijdt, is er een nabestaandenpensioen voor uw partner (partnerpensioen) en kinderen tot 21 jaar (wezenpensioen). Zij ontvangen dan elke maand een vast bedrag op hun rekening. De uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Let op: Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Wij krijgen dit automatisch door van de gemeente waar u woont.
Woont u samen met een notariële samenlevingsovereenkomst? Dan moet u uw partner nog wel bij ons aanmelden. Wij krijgen dit niet automatisch door.
Woont u samen zonder notariële samenlevingsovereenkomst? Dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. Wilt u dat uw partner toch verzekerd is? Dan regelt u een notariële samenlevingsovereenkomst en meldt u uw partner bij ons aan.

Wilt u weten wat er in uw situatie geldt? Beantwoord dan een aantal korte vragen om meer te weten te komen over nabestaandenpensioen