Wat doet de CAP?

De CAP gaat over uw pensioenregeling. In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel neemt de CAP belangrijke besluiten over hoe uw nieuwe pensioenregeling eruitziet. En of uw huidige aanspraken wel of niet overgaan naar het nieuwe stelsel en zo ja, met welke daarbij passende afspraken.

Wie zitten er in de CAP?

De CAP bestaat uit twaalf leden: zes hebben zitting namens werkgeversorganisaties en zes namens werknemersorganisaties. Zij worden benoemd door het bestuur, op voordracht van deze organisaties van sociale partners. De voorzitter is onafhankelijk en gekozen door de leden van de CAP zelf. Er geldt geen zittingstermijn voor leden van de CAP.

Voorzitter

William Moorlag

Onafhankelijk voorzitter

Werkgeversorganisaties

Gerard Gerding

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Ron Harmsen

Overige zorgbranches

Rob Jaspers

De Nederlandse GGZ

Peter Roctus

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Lex Staal

Sociaal Werk Nederland (SWN)

Godfried Verkerk

Organisatie van zorgondernemers (Actiz)

Werknemersorganisaties

Jacqueline den Engelsman

NU’91

Bert de Haas

FNV Zorg en Welzijn

José Klerks

FBZ

Elise Merlijn

FNV Zorg en Welzijn

Joost Veldt

CNV Connectief

Hanan Yagoubi

FNV Zorg en Welzijn