Wat moet u doen?

U vraagt samen met uw medewerker of namens uw medewerker de WAZO-uitkering digitaal aan bij het UWV. Het aanvullend geboorteverlof is een vorm van onbetaald verlof zonder behoud van loon. Is niets anders overeengekomen, dan stopt de pensioenopbouw tijdelijk. Mocht uw medewerker kiezen voor vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw dan moet hiervoor binnen negen maanden een aanvraag bij PFZW worden ingediend.

Let op: uw medewerker kan tijdens het aanvullend geboorteverlof zonder kosten verzekerd blijven tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit heet bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte.

Verschillende situaties mogelijk

Bij het aanvullend geboorteverlof kunt u de volgende situaties onderscheiden voor de registratie en pensioenopbouw:

Er is geen loonbetaling en geen pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling is er geen verplichting tot doorbetaling van pensioenpremie voor uw medewerker. U stelt gedurende het aanvullend geboorteverlof het aantal verloonde uren voor regeling op “0”.

Uw medewerker moet:

Er is geen loonbetaling en wel pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling heeft u wel een verplichting tot doorbetaling van de pensioenpremie voor uw medewerker. U betaalt geen loon maar geeft wel de gebruikelijke gegevens door, zoals het regelingloon en de verloonde uren voor regeling, om de pensioenopbouw via PFZW te laten doorlopen.

Uw medewerker hoeft niets te doen

Er is wel aanvulling loonbetaling en pensioenopbouw overeengekomen
Op grond van een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling is afgesproken dat u de WAZO-uitkering aanvult tot 100% van het loon én dat de pensioenopbouw van uw medewerker volledig doorloopt. De uitbetaling van het loon tijdens het aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie en de pensioenopbouw blijven dan ongewijzigd. 

In een cao of andere (individuele) arbeidsvoorwaardenregeling kunnen ook afspraken zijn gemaakt over een gedeeltelijke loonaanvulling en/of pensioenopbouw tijdens het aanvullend geboorteverlof. U geeft in dat geval de verloonde uren voor regeling aan PFZW door.

Uw medewerker moet voor de pensioenopbouw voor het deel van de WAZO-uitkering: