Het klimaat & Shell

17-05-2021 | Bij PFZW beleggen we uw pensioengeld, om er meer van te maken. Want alleen de premie die u samen met uw werkgever betaalt, is bij lange na niet voldoende voor een goed en betaalbaar pensioen. Het merendeel van uw pensioen betalen we uit de beleggingsopbrengsten. We moeten dus allereerst een goed rendement halen met onze beleggingen. Tegelijkertijd willen we met die beleggingen bijdragen aan een schone, veilige en rechtvaardige wereld. Want voor een goede oude dag is geld alleen niet voldoende. Iedereen wil van pensioen genieten in een wereld die de moeite waard is. Daarom proberen we de negatieve impact van onze beleggingen kleiner te maken, en onze positieve impact groter. Het tegengaan van klimaatverandering is daarbij een van onze speerpunten.   

CO2-uitstoot omlaag

Een van de manieren waarop we werken aan een beter klimaat, is dat we de CO2-uitstoot verlagen van onze beleggingen in aandelen. De afgelopen vijf jaar is die CO2-uitstoot met 53% gedaald. Dat hebben we bereikt door een groot aantal bedrijven die in hun sector relatief veel CO2 uitstoten, uit onze beleggingen te verwijderen. Zo verkochten we de aandelen van ruim 50 ondernemingen in de olie- en gasindustrie, waaronder zeer grote bedrijven als Exxon Mobil, Gazprom en Petrobas. Ook namen we afscheid van meer dan 100 vervuilende producenten van materialen als staal, aluminium en cement. Verder stapten we uit ruim 50 nutsbedrijven die bijvoorbeeld vervuilende elektriciteitscentrales hebben. Onlangs verkochten we ook de aandelen van 109 ondernemingen die meer dan 30% van hun omzet halen uit steenkool óf meer dan 10% van hun omzet halen uit teerzandolie. En met deze stappen zijn we er nog niet. Onze doelstelling is de komende vijf jaar de CO2-uitstoot van onze aandelenbeleggingen nog eens met 30% te verlagen.

Verandering

Toch beleggen we wel nog steeds in bedrijven die hun geld voor een groot deel verdienen met olie en gas. Dat doen we omdat de komende decennia de wereldeconomie nog steeds voor een deel op fossiele brandstoffen zal draaien. Om de transitie te maken naar een fossielvrije economie, is bovendien de kennis en infrastructuur van traditionele energiebedrijven hard nodig. Maar dan moeten die bedrijven wel willen veranderen. 

Shell

Shell is een voorbeeld van zo’n traditioneel energiebedrijf in verandering. Deze week houdt Shell zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Op die vergadering vraagt Shell zijn aandeelhouders, waaronder PFZW, om hun mening over de nieuwe klimaatstrategie van het bedrijf. Shell heeft stevige ambities als het gaat om CO2-uitstoot: in het jaar 2050 willen ze volledig CO2-neutraal zijn. Die doelstelling maakt Shell tot een koploper in de olie- en gasindustrie. We hebben waardering voor Shells ambitie en rol als voorloper. Toch zijn we nog niet tevreden. Want het pad dat Shell kiest op weg naar 2050, getuigt nog te weinig van échte verandering. We vinden dat Shell de komende jaren te weinig inzet op de transitie naar duurzame energie en te veel leunt op CO2-compensatiemaatregelen, zoals de aanplant van bossen. Daarom stemmen wij als aandeelhouder deze week tégen de nieuwe klimaatstrategie van Shell. Niet om het bedrijf in het strafbankje te zetten, maar om ze aan te sporen tot nog meer ambitie. Want wij geloven dat de energietransitie het beste plaats kan vinden mét Shell, niet zonder Shell.  

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie