Tegenstrijdige cijfers

21-04-2022 | Vandaag publiceren wij onze cijfers over het eerste kwartaal van 2022. Met die cijfers is iets geks aan de hand. Ze lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig: we behaalden de afgelopen maanden flink negatieve rendementen, maar we staan er aan het eind van het eerste kwartaal tóch beter voor.

Negatieve rendementen
De oorlog in Oekraïne brengt naast onbeschrijfelijk menselijk leed, ook grote economische schade. De onzekerheid over het verloop en over de lange termijn gevolgen van de oorlog maakt de financiële markten wereldwijd nerveus. Beleggers houden niet van onzekerheid, dus dalen de koersen. Maar ook de concrete economische gevolgen van de oorlog zorgen voor negatieve rendementen. Denk aan de gevolgen voor de wereldhandel van de economische sancties tegen Rusland of aan de stijgende energieprijzen, waardoor vrijwel alle producten duurder worden. Bij PFZW zorgen deze ontwikkelingen voor een negatief rendement van 6,9% in het eerste kwartaal. Dit soort dieprode cijfers zien we niet vaak.

Betere financiële gezondheid
Tegelijk met het negatieve sentiment op de financiële markten steeg de rente sterk. En hoe hoger de rente, hoe minder geld pensioenfondsen vandaag opzij hoeven te zetten voor de toekomstige pensioenen. Dat is goed voor onze financiële gezondheid. Maar de stijgende rente zorgt op zijn beurt ook weer voor dalende koersen van obligaties én voor verlies op onze zogenoemde renteafdekking. Dat kostte het afgelopen kwartaal veel geld. Per saldo pakte het goed uit en steeg onze dekkingsgraad. We verliezen dus geld op de financiële markten, maar staan er toch beter voor.

Pensioenen nog niet omhoog, later dit jaar mogelijk wel
Nu is onze financiële positie nog onvoldoende om de pensioenen te kunnen en mogen verhogen. Maar als de verbetering doorzet, kan het in de tweede helft van dit jaar misschien wel, op een manier die voor jong én oud evenwichtig is. Ik hoop dat van harte, want zeker in deze tijd van hoge inflatie doet het vooral voor onze gepensioneerden pijn dat hun pensioen al jarenlang bevroren is.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk