Werk in uitvoering

07-04-2021 | Begin maart schreef ik over hoe we met onze beleggingen een goed rendement voor uw pensioen willen combineren met een positieve maatschappelijke impact. De afgelopen weken kregen we daarover tientallen kritische vragen van deelnemers. Beleggen we in wapens? Hoe zit het met onze investeringen in Myanmar? En wat doen we tegen de bomenkap in het Amazonegebied? 

Het zijn zeer relevante en heldere vragen, en ik begrijp goed dat ze ons gesteld worden. Het antwoord is echter niet altijd even simpel. Laat ik beginnen met te zeggen dat we bij PFZW geloven dat voor een goed pensioen meer nodig is dan geld alleen. We willen ook dat u van uw pensioen kunt genieten in een leefbare wereld. Een wereld die schoon, veilig en rechtvaardig is. Nu én in de toekomst. Dat neemt niet weg dat dit onze belangrijkste opdracht is: geld verdienen voor uw pensioen. Die opdracht staat dus op de eerste plaats. Maar geld verdienen op de lange termijn én bijdragen aan een betere wereld kán alleen maar samengaan, is onze stellige overtuiging. Want voor een bloeiende economie is een leefbare planeet uiteindelijk cruciaal.

Wij zijn daarom voortdurend bezig onze beleggingsportefeuille duurzamer te maken. Dat is werk in uitvoering. Die uitvoering kost tijd, want we beleggen over de hele wereld ruim 250 miljard euro in duizenden bedrijven en projecten en in vele landen. Bovendien proberen we te beleggen tegen zo laag mogelijke kosten, want elke euro die we aan kosten besteden gaat af van uw pensioen. Om zo goedkoop mogelijk te beleggen, investeren we een belangrijk deel van het pensioenvermogen min of meer automatisch in grote bedrijven wereldwijd, om de beleggingsrisico’s zoveel mogelijk te spreiden. En daar wringt de schoen af en toe. Want lang niet al die bedrijven gedragen zich fatsoenlijk naar mens, dier en onze aarde.

In het recente verleden hebben we bij PFZW veel discussie gevoerd over wat we het belangrijkste vinden binnen onze verantwoorde beleggingen. Moeten we vooral letten op mensenrechten, op milieuvervuiling of op het klimaat? Het is appels met peren vergelijken, en uiteindelijk zijn al die zaken van belang. Daarom zijn we vorig jaar gestart met een onafhankelijk onderzoek naar álle bedrijven waarin we beleggen, waarbij we (ook onafhankelijke) internationale normen hanteren over verantwoord ondernemen. Dat onderzoek mondt uit in een score voor alle bedrijven: van één (niets aan de hand) tot vijf (foute boel). 

We zijn nu bezig om alle bedrijven die een vier of vijf scoren, aan te pakken. In categorie vijf willen we niet meer beleggen. Bij categorie vier stoppen we ook met beleggen in de kleinere bedrijven. Bij grote bedrijven kijken we eerst of praten nog zin heeft. Want we hebben als aandeelhouder liever invloed, dan schone handen. Als praten niet helpt, gaan ook deze bedrijven uit onze beleggingsportefeuille. Dit proces kost tijd. Zou ik soms willen dat het sneller ging? Zeker. Maar het gaat om uw pensioengeld – daarom gaan we zorgvuldig te werk.

We doen ondertussen ook andere dingen om met onze beleggingen te werken aan een betere wereld. Zo investeren we meer en meer in bedrijven die actief bijdragen aan een beter klimaat, een goede gezondheidszorg en schoon water. Op die manier verkleinen we continue onze negatieve impact, én vergroten we onze positieve impact. U leest er hier meer over.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

NB
Vorige maand hield ik op een congres van financieel historici een lezing die ook raakt aan dit onderwerp. U kunt die lezing hier vinden: in Nederlandse vertaling of zoals uitgesproken in het Engels.

Geef uw mening over deze publicatie