Bij een IVA-uitkering en laatste salaris hoger dan € 59.706

U komt in aanmerking voor het WIA-excedentpensioen als uw salaris in 2022 hoger is dan € 59.706 per jaar. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen is samen met de IVA-uitkering ongeveer 75% van uw laatstverdiende salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid. Werkt u naast uw IVA-uitkering? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw arbeidsongeschiktheidspensioen.  

Is uw salaris in 2022 minder dan € 59.706? Dan heeft u geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.  

Heeft u inkomsten naast uw IVA-uitkering?

Dan gaat PFZW uit van een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse bij het berekenen van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Tabel uitkeringspercentages IVA-uitkering

​Arbeidsongeschiktheidsklasse

​Uitkeringspercentage

0-15% 0%
15-25% 15%
25-25% 22,5%
35-45% ​30%
45-55% ​37,5%
55-65% ​45%
​65-80% ​54,38%
80-100% ​75%