De WAO-uitkering bedraagt in 2021 maximaal 75% van € 58.307. Is uw bruto jaarsalaris hoger dan € 58.307? Dan vult PFZW het verschil tussen uw WAO-uitkering en maximaal 75% van uw laatste brutosalaris aan. Dit heet het WAO-excedentpensioen. 

Afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid

Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan vullen we aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Combinatie excendenten- en hiaatpensioen

Krijgt u een vervolguitkering van UWV en verdiende u meer dan het maximum jaarloon € 58.307? Dan heeft u recht op WAO-excedentpensioen én WAO-hiaatpensioen. Wij vullen de vervolguitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent. 

Tabel uitkeringspercentages WAO-excedentpensioen

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Uitkeringspercentage
​0-15% ​0%
​15-25% ​14%
​25-35% ​21%
​35-45% ​28%
​45-55% ​35%
​55-65% ​42%
​65-80% ​50,75%
​80-100% ​75%