Afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheid

Uw uitkering van UWV en uw WAO-hiaatpensioen van PFZW zijn samen maximaal 75% of 70% van uw laatste salaris. Dit arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid:

  • Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan geldt een percentage van maximaal 75% van uw laatste salaris.
  • Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Combinatie hiaat- en excendentpensioen

Krijgt u een vervolguitkering van UWV en verdiende u in 2021 meer dan het maximum jaarloon € 58.307? Dan heeft u recht op WAO-excedentpensioen én WAO-hiaatpensioen. Wij vullen de vervolguitkering van UWV aan tot 75% van uw laatste salaris. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de aanvulling 70% van het percentage waarvoor u arbeidsongeschikt bent.

Tabel uitkeringspercentages WAO-hiaatpensioen vanaf 1 juli 2007

​Arbeidsongeschiktheidsklasse ​Uitkeringspercentage
​0-15% ​0%
​15-25% ​14%
​25-35% ​21%
​35-45% ​28%
​45-55% ​35%
​55-65% ​42%
​65-80% ​50,75%
​80-100% ​75%