Marktintroductie nieuwe pensioenregeling: wat hebben wij met uw input gedaan?

17-05-2024 | Tijdens de themabijeenkomst op 6 februari zijn PFZW, sociale partners en ouderenbonden (inclusief communicatie-collega’s) in gesprek gegaan over de introductie van de nieuwe pensioenregeling, de communicatie naar de verschillende doelgroepen en de rol die het pensioenfonds en de sociale partners daarin naast elkaar kunnen spelen. De aanwezigen hebben ons tijdens de bijeenkomst een paar wensen meegegeven, waaronder de wens om betrokken te blijven. Hieronder vertellen wij wat wij tot nu toe met uw input hebben gedaan. 

Communicatiekalender

Als sociale partner en ouderenbond vindt u het fijn om van tevoren te weten wat er wanneer vanuit PFZW wordt gecommuniceerd naar werkgevers en deelnemers. Dit geeft u de mogelijkheid om nog voor de communicatie vanuit PFZW uw leden, voorzien van de juiste context, op de hoogte te brengen. Vanaf nu treft u in iedere e-nieuwsbrief voor sociale partners een link aan naar de communicatiekalender op onze website. In deze kalender treft u in eerste instantie vooral de meest belangrijke communicatiemomenten aan als het gaat om de nieuwe pensioenregeling. Mogelijk dat we deze in de toekomst verder uitbreiden met communicatiemomenten die niet direct met de nieuwe regeling te maken hebben. Heeft u nog andere verbetersuggesties? Neem dan vooral contact op met uw relatiemanager. Uw ideeën zijn welkom.

Zo blijft u op de hoogte

De aanwezige sociale partner en ouderenbonden hebben dus aangegeven graag goed op de hoogte te blijven van onze communicatieplannen, bijvoorbeeld door nog zo’n bijeenkomst te organiseren. Een goed idee. Drie keer in het jaar organiseren we al een bijeenkomst speciaal voor uw als sociale partners en ouderenbonden: de ontbijtsessie. Dit onderwerp gaan we integreren in de ontbijtsessies. In deze e-nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor de eerst volgende ontbijtsessie. Naast de nieuwe communicatiekalender en de ontbijtsessie houden wij u ook op de hoogte via de e-nieuwsbrief en de gesprekken met uw relatiemanager.

Bijeenkomst met communicatie-experts

Daarnaast hebben we de oproep gehoord om eens een bijeenkomst te plannen met een klein groepje van communicatie-experts vanuit uw organisaties. Dit geeft ons de mogelijkheid om als communicatie-experts onderling ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. In het najaar plannen we zo’n bijeenkomst. Wij denken daarbij maximaal aan zo’n 10 personen. Dit betekent dat we helaas niet iedere organisatie kunnen uitnodigen, maar van tevoren een selectie maken. Binnenkort starten we met de persoonlijke uitnodiging.

Nut en noodzaak van een collectief pensioen

De aanwezigen hebben daarnaast aangegeven dat ze vinden dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling een goede gelegenheid biedt om de voordelen van een goed collectief pensioen te benadrukken. Dit ook met oog op werknemers die overwegen ZZP’er te  worden. Op onze website treft u een nieuw artikel aan dat aan deze behoefte tegemoet komt. U kunt dit artikel (eventueel in uw eigen stijl) inzetten in de communicatie naar uw leden. Mist u nog iets? Laat het uw relatiemanager dan even weten.

Antwoord op meest gestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling

Uw leden stellen u vragen over de overgang naar de nieuwe pensioenregeling. U kunt uw leden natuurlijk altijd doorverwijzen naar ons, maar het is fijn als u zelf ook de benodigde informatie ter beschikking hebt. Daarom hebben we voor u een update gemaakt van de Q&A voor sociale partners en ouderenbonden.

Ook vindt u onder het kopje ´Leden informeren´ op onze website een link naar o.a. de toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren.

Heeft u de bijeenkomst op 6 februari niet bijgewoond en wilt u daar meer over weten? Lees dan de Terugblik themabijeenkomst over de introductie van de nieuwe pensioenregeling