Pensioenen vrijwel zeker niet omlaag

05-01-2021 | Het was de afgelopen maanden en weken ongelooflijk spannend, maar het ziet er nu toch echt naar uit dat onze gepensioneerden en deelnemers ontsnappen aan een verlaging van hun pensioen in 2021. Dat is goed nieuws zo aan het begin van het nieuwe jaar. 

Het afgelopen jaar was als een wilde rit in een achtbaan. Nadat de economie in ons land en elders in de wereld door de coronapandemie in het voorjaar voor een groot deel tot stilstand kwam, leek het in de zomer wat beter te gaan. We konden weer wat reizen, winkels, cafés en restaurants waren open en we hoopten allemaal dat het ergste achter de rug was. Begin oktober werd die hoop ruw verstoord, toen het aantal besmettingen én ziekenhuisopnames weer snel begonnen te stijgen. Het gevolg was een tweede lockdown.  

Zware tijd voor zorgsector

Voor de sector zorg en welzijn was het jaar 2020 extra zwaar. En dat is nog niet voorbij. De mensen voor wie wij het pensioen verzorgen draaien vele overuren, worden nog meer dan anders geconfronteerd met dood en verdriet en lopen op IC’s, verpleegafdelingen, op de ambulance en in verpleeghuizen ook zélf flinke risico’s op een besmetting. Die risico’s in combinatie met het harde werken zorgen voor een hoog ziekteverzuim in de sector, met alle gevolgen voor de collega’s die nog wél aan het werk zijn. Ik ben daarom blij dat de mensen die werken in de acute zorg nu met voorrang een vaccin kunnen krijgen. Het is een eerste stap op weg naar verlichting op de werkvloer. 

Kaalslag in cultuur

Waar in de zorg onwaarschijnlijk hard gewerkt wordt, kent die andere sector waar PFZW de pensioenen voor verzorgt een heel ander probleem: in de cultuur ligt vrijwel alles stil. Museummedewerkers werken in lege gebouwen en dans- en theatergezelschappen kunnen niet spelen en moeten voorstellingen waar lang aan gewerkt is afblazen. In een sector die vaak al moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen, betekent dit een onzekere toekomst.

Op en neer

Ook voor pensioenfondsen was 2020 een bewogen jaar. Na de grote beurskrach in februari en maart krabbelden de koersen wereldwijd snel op en stegen in november zelfs met recordsnelheid. Maar de voor pensioenfondsen zo belangrijke rente bereikte nieuwe dieptepunten. Daardoor verslechterde, ondanks een positief beleggingsrendement, onze financiële gezondheid per saldo fors.   

Ontsnapt

Onze eerste berekeningen wijzen op een dekkingsgraad per eind december van ruim 91%. Het duurt nog een paar weken voor we tot achter de komma weten hoe we ervoor staan, maar het lijkt er sterk op dat we het afgelopen jaar afsluiten met een dekkingsgraad boven de 90%. En dat betekent dat de pensioenen niet omlaag hoeven. Dat is een klein beetje goed nieuws voor onze gepensioneerden en voor alle mensen die werken in de zorg, welzijn en cultuur en een bijzonder zwaar jaar achter de rug hebben. Ik hoop voor iedereen dat 2021 meer goeds zal brengen.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk