Positieve impact

Om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering, werken we bij PFZW hard aan het verlagen van de CO2-uitstoot van onze beleggingen. 

Een paar weken geleden schreef ik op deze plek hoe we dat doen. Je zou onze inspanningen kunnen omschrijven als het verkleinen van de negatieve gevolgen van ons handelen. We doen daarnaast ook nog iets anders: we proberen onze pósitieve invloed te vergroten. Impact-beleggen noemen we dat.

Niet ten koste van rendement
Een tijdje terug sprak ik over het onderwerp met drie topvrouwen in de beleggingswereld. In dat gesprek werd duidelijk dat we het over twee dingen roerend eens zijn: duurzaam beleggen zal de komende jaren alleen maar groeien en het hoeft niet ten koste te gaan van het rendement. Integendeel zelfs. Bedrijven die fatsoenlijk omgaan met mens en milieu zijn over het algemeen beter bestuurde ondernemingen. Dat betaalt zich op termijn ook financieel uit. En andersom geldt: bedrijven die het niet zo nauw nemen met het milieu, klimaat of mensenrechten, lopen vaak extra risico’s. Denk aan bijvoorbeeld boetes, kosten voor het opruimen van vervuiling of consumentenboycots. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

Water, klimaat, gezondheid
Bij PFZW hebben we binnen onze impact-beleggingen een aantal thema’s gekozen. Die sluiten aan bij wat onze deelnemers belangrijk vinden. Ze dragen ook bij aan een aantal van de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties hebben vastgesteld. We focussen op beleggingen die klimaatverandering tegengaan (zoals schone energie), beleggingen die bijdragen aan meer en schoner drinkwater, beleggingen in gezondheidszorg en in voedselzekerheid. Eind vorig jaar investeerden we bijna 20 miljard euro in dit soort beleggingen, op een totaal vermogen van ruim 250 miljard. Ons doel is om in 2025 ongeveer 50 miljard geïnvesteerd te hebben in beleggingen met een positieve impact. En daarbij staat áltijd een goed rendement voorop. Maatschappelijk én financieel rendement, want uiteindelijk beleggen we voor uw pensioen.

Meten
Of onze beleggingen genoeg geld opleveren, kunnen we op dagelijkse basis zien. Maar het maatschappelijke rendement is moeilijker te meten. Samen met andere partijen ontwikkelen we daarom methodes om dat maatschappelijke effect in kaart te brengen. Hoeveel CO2-uitstoot hebben we vermeden? Hoeveel schoon water is erbij gekomen door onze investeringen? Hoeveel huishoudens krijgen groene stroom uit onze energieprojecten? En hoeveel meer mensen kregen toegang tot een behandeling met betaalbare medicijnen? Al dat soort zaken willen we weten, om betere keuzes te kunnen maken. We brengen er ieder jaar verslag van uit.

Ons laatste jaarverslag duurzaam beleggen vindt u hier. Daar leest u nog veel meer over hoe we bij PFZW werken aan een goed pensioen in een betere wereld.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk