De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Vrouwen krijgen minder pensioen dan mannen. Het verschil bedraagt maar liefst 40 tot 45 procent. Daarmee heeft Nederland een van de grootste pensioenverschillen tussen mannen en vrouwen van Europa. Alleen Cyprus doet het nog slechter op dit gebied. Onderzoeksinstituut Netspar publiceerde onlangs een onderzoek naar deze kloof in Nederland.

Vrouwenfonds
Een van de oorzaken die de onderzoekers aanwijzen om het verschil tussen mannen en vrouwen te verklaren, is dat vrouwen volgens hen vaker dan mannen werkzaam zijn in sectoren met een relatief sobere pensioenregeling. Dat gaat in ieder geval niet op voor PFZW, het grootste “vrouwenfonds” (ruim 80% van onze deelnemers is vrouw) van Nederland.

Onze pensioenregeling is uitgebreid, en zit dicht aan tegen het maximum dat wettelijk is toegestaan. Zeker voor lagere en middeninkomens is het PFZW-pensioen beter dan bij veel andere pensioenfondsen, omdat je bij PFZW over een relatief groot deel van je salaris pensioen opbouwt.

Deeltijd
Toch zien we ook bij PFZW dat vrouwen gemiddeld duidelijk minder pensioen hebben dan mannen. Er is dus iets anders aan de hand. De onderzoekers Netspar wijzen hier ook op: vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen. En wie minder uren werkt, bouwt vanzelf ook minder pensioen op.

Ook in de sector zorg en welzijn zien we veel deeltijdbanen, vooral bij vrouwen. Meer uren gaan werken helpt bij het dichten van de pensioenkloof. Maar dat moet je wel kunnen. Werkgevers moeten het mogelijk maken, bijvoorbeeld door werknemers meer flexibiliteit te bieden bij het vaststellen van roosters. En ook aan het thuisfront moet er wat veranderen.

Vrouwen investeren nog steeds veel meer tijd in het huishouden en in de zorg voor kinderen (en stoppen daarom vaak ook een aantal jaar met werken) dan de meesten van hun mannelijke geliefden doen. Die verdeling kan echt heel veel beter. Daarnaast helpt het ook als er betere ouderschapsverlofregelingen voor partners komen, als de kinderopvang betaalbaar is en er meer waardering komt voor onbetaalde (mantel)zorgtaken. Bij al die zaken spelen werkgevers, vakbonden én de overheid een belangrijke rol.

Loonkloof
Het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken verklaart voor een deel de pensioenkloof. Maar nog niet helemaal. Er is nóg een reden, en daar wordt het nog wat pijnlijker: vrouwen verdienen minder dan mannen. Als verklaring daarvoor wordt vaak gezegd dat vrouwen vaker in lager betaalde beroepen werken. Maar dat argument is niet afdoende. Want allerlei onderzoeken laten zien dat vrouwen ook als ze exact hetzelfde werk doen als hun mannelijke collega’s, gemiddeld minder verdienen. Dat lijkt me niet meer helemaal 2021….

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk