Goede cijfers, maar geen aanleiding voor vrolijkheid

27-01-2022 | Vandaag presenteren we onze jaarcijfers over 2021 . Ik doe dat met een dubbel gevoel. De cijfers zijn beter dan ze in lange tijd geweest zijn. Maar tegelijkertijd weet ik dat onze deelnemers, en in de meest letterlijke zin zeker onze gepensioneerden, daar nu helaas niets voor kopen. Want ook met onze huidige financiële positie kunnen en mogen we de pensioenen nog niet verhogen.

In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering. Zeker nu het kabinet van plan is het minimumloon te verhogen, maar de AOW vooralsnog niet even hard wil laten meegroeien, zijn het opnieuw onze gepensioneerden die hun koopkracht in de knel zien komen. Dat maakt het moeilijk om vrolijk te zijn bij de goede cijfers van vandaag. 

Goed rendement, hogere rente

Ik wil die cijfers toch even noemen. We haalden in het jaar 2021 een totaalrendement op onze beleggingen van 8,2%. Dat droeg bij aan een betere financiële gezondheid van PFZW. Daarnaast steeg vorig jaar de rente waarmee wij moeten rekenen, van 0,24% naar 0,59%. Die rente is nog steeds erg laag, maar wel duidelijk hoger dan een jaar geleden. Dat maakt pensioen goedkoper, en ook daardoor verbeterde onze financiële gezondheid. Onze actuele dekkingsgraad op 31 december was 106,6%. Dat is de hoogste jaarafsluiting sinds 2014. 

Gemiddelde dekkingsgraad nog onvoldoende

Voor de vraag of de pensioenen kunnen stijgen moeten we niet naar de actuele stand van de dekkingsgraad kijken, maar naar het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden. Dat is zo in de wet geregeld. Die gemiddelde dekkingsgraad bedroeg eind 2021 99,7%. Dat is meer dan 11% hoger dan een jaar eerder, maar nog niet voldoende.

We hopen daarom op een spoedig verder herstel, waardoor indexeren van pensioenen weer mogelijk kan worden. En er gloort ook verderop wat hoop: in het nieuwe pensioenstelsel kunnen de pensioenen makkelijker meebewegen met de economie. De wetenschappelijke denktank Netspar liet onlangs zien dat daardoor in het nieuwe pensioenstelsel voor de meeste mensen de kans op een hoger pensioen groter is dan onder de huidige spelregels.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk