Een brief over het klimaat

01-02-2022 | Kortgeleden stuurde Milieudefensie een brief aan 29 Nederlandse bedrijven die veel CO2 uitstoten. De titel van de brief: “De wereld is veranderd. Nu u nog.” Milieudefensie stelt dat een gezond bedrijf een klimaatplan heeft en vraagt de aangeschreven bedrijven om uiterlijk 15 april van dit jaar zo’n plan te presenteren. Dat plan moet in lijn zijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs, én voldoen aan reductiedoelstellingen: in het jaar 2030 moet de CO2-uitstoot 45% lager zijn dan in 2010. Als stok achter de deur noemt Milieudefensie de juridische plicht voor bedrijven om te strijden tegen klimaatverandering, verwijzend naar de uitspraak in de rechtszaak die de organisatie voerde tegen Shell. 

Ook PFZW kreeg de brief
Ook wij ontvingen de brief van Milieudefensie. Niet omdat we zelf veel CO2 uitstoten, maar wel omdat wij als grote pensioenbelegger investeren in veel van de betrokken bedrijven. Binnenkort krijgt Milieudefensie van ons antwoord. Over twee zaken kunnen we in ons antwoord echter kort zijn. Ten eerste dat de klimaatdoelstellingen van Parijs gehaald moeten worden om de wereld leefbaar te houden. En ook vinden wij dat daarvoor dringende actie vereist is van iedereen, zeker ook van grote bedrijven.

Ruim 50% reductie in onze aandelenportefeuille, en we gaan verder
We werken zelf dan ook al een aantal jaren hard aan klimaatdoelstellingen binnen onze beleggingsportefeuille. We beleggen nog 1,6% van ons vermogen in fossiele energiebedrijven. Maar van energiebedrijven die niet of te langzaam werken aan de energietransitie hebben we afscheid genomen. Ook hebben we bedrijven die een substantieel deel van hun omzet halen uit kolen en teerzand uit onze portefeuille verwijderd. Met die maatregelen wisten we de CO2-uitstoot van onze aandelenportefeuille tussen 2015 en 2019 met 53% te verminderen. De komende jaren, tot 2025, willen we die uitstoot nog eens met 30% omlaag brengen. Daarnaast investeren we meer en meer in groene energie en klimaatoplossingen: inmiddels ruim drie keer zoveel als in fossiele energie. En bij ál onze beleggingen blijft gelden: een goed rendement staat voorop. Want het gaat tenslotte om uw pensioen.

Nóg scherper
We werken hard, maar we zijn er nog niet. We werken daarom ook de komende tijd verder aan het in lijn brengen van onze beleggingen met de klimaatdoelstellingen van Parijs. We houden u op de hoogte hoe we daar concreet invulling aan geven. U hoort dus nog van ons. En Milieudefensie ook.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk