Woelige tijden

05-05-2022 | Ons jaarverslag over 2021 is klaar. Daarin blikken we terug op opnieuw een woelig jaar. Een jaar waarin de coronapandemie steeds meer leek op een marathon waarvan de finishstreep elke keer wordt verlegd. Onze deelnemers en werkgevers werden extra hard getroffen. In de zorgsector stonden medewerkers onder grote druk door overvolle corona-afdelingen, ziekteverzuim onder collega’s en toenemende agressie op de werkvloer. Op andere plekken, zoals de cultuur- en sportsector, was het voor onze deelnemers juist doodstil. 

Mensen die met dit soort zorgen kampen, moeten geen zorgen hebben over hun pensioen. Gelukkig is een verlaging van het pensioen het afgelopen jaar niet aan de orde geweest, zoals in eerdere jaren wel dreigde. Door uitstekende rendementen en een stijging van de rente verbeterde onze financiële gezondheid flink. Maar daar kopen onze gepensioneerden op dit moment niet veel voor: de dekkingsgraad is nog steeds niet voldoende om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijzen. In een tijd dat de boodschappen steeds duurder worden en de energieprijzen snel stijgen, is dat een harde constatering. Ik hoop dan ook zeer dat het herstel dit jaar verder aantrekt, zodat onze ambitie de pensioenen te verhogen snel haalbaar is.

Onzeker nieuw jaar
De afgelopen twee jaar zorgde corona voor een diepe crisis. Die lijkt nu geluwd, maar de wereld rolde meteen de volgende crisis in, door de Russische invasie in Oekraïne. Dit nieuwe jaar kent daardoor zeker zoveel onzekerheden als het voorgaande. De oorlog richt onvoorstelbaar menselijk leed aan in de regio. Daarnaast zijn er wereldwijd ook economische consequenties. Ook voor PFZW. Allereerst stoppen we met onze investeringen in Rusland, zo snel als dat maar kan. Ten tweede zorgen de internationale spanningen voor nervositeit op de financiële markten. Daar zijn we nu extra alert op. En tot slot realiseren we ons dat de Europese afhankelijkheid van olie en gas uit Rusland moet verminderen. Dat sterkt ons in het idee dat we vaart moeten maken met de energietransitie. Want hoe meer schone energie we in Europa produceren, hoe minder we fossiele energie uit Rusland nodig hebben. Voor ons is dat een extra argument om te blijven inzetten op beleggingen in hernieuwbare energie.   

Meer weten over wat we in 2021 deden en presteerden? 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk