Eerste hulp bij hoog ziekteverzuim

08-02-2021 | Zorgwerkers draaien overuren. De druk op medewerkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg is door corona enorm opgelopen. En dat terwijl de werkdruk al hoog wás, voordat corona ons land trof. We zien die oplopende werkdruk nu ook terug in een sterk stijgend ziekteverzuim, tot het hoogste niveau in de afgelopen 16 jaar. Hoe kunnen we beter zorgen voor de zorg?  

Het ziekteverzuim gemeten over de hele zorgsector bedroeg het afgelopen jaar maar liefst 6,8%, een stijging van meer dan 11 procent ten opzichte van 2019. In december was het verzuim zelfs bijna 8%. Sinds 2004 was het verzuim niet zo hoog. Het heeft grote gevolgen op de werkvloer: het hele jaar waren iedere dag gemiddeld zo’n 63.000 zorgmedewerkers niet inzetbaar. Dat zorgt voor een forse verdere toename van de werkdruk, waardoor nóg meer mensen dreigen uit te vallen. 

De werkdruk en het ziekteverzuim zijn natuurlijk allereerst een groot probleem voor de mensen en organisaties die het treft. Maar het is ook een probleem voor ons allemaal, omdat de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg in de knel komt. Het is bovendien slecht voor de aantrekkelijkheid van de zorgsector op de arbeidsmarkt. Zo dreigt een negatieve spiraal. 

Samen met onze uitvoerder PGGM en hun dochteronderneming Vernet, dat verzuimcijfers verzamelt, willen we werkgevers in de zorg helpen die spiraal te doorbreken. Door hen inzicht te bieden in arbeidsmarktdata ondersteunen we ze bij hun strategische personeelsplanning. Op langere termijn kan dat tekorten op de arbeidsmarkt helpen verminderen.     

Maar ook op de korte termijn moet er wat gebeuren. Daarom hebben we samen met een groot aantal andere organisaties, waaronder PGGM en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving een pamflet gepubliceerd, waarin handvatten en tips staan voor eerste hulp bij stijgend ziekteverzuim. Omdat alle kleine beetjes kunnen helpen. U leest het pamflet hier.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk