Zorgwoningenén een goed pensioen

14-03-2023 | Kun je wonen in pensioengeld? Jazeker. PFZW belegt een deel van het pensioenvermogen in vastgoed. Woningen, winkels, kantoren en distributiecentra: de verhuur ervan zorgt voor een goed rendement voor uw pensioen. Een van de mooiste vastgoedbeleggingen die we doen, zijn onze investeringen in zorgwoningen.   

We beleggen uw premie om uw pensioengeld te laten groeien. De beleggingswinsten zijn nodig, want alleen de premie is bij lange na niet voldoende voor een goed pensioen. Behalve financieel rendement, willen we ook maatschappelijk rendement behalen met onze beleggingen. Want een goede oude dag vraagt niet alleen om geld, maar ook om een wereld waarin het veilig, prettig en gezond leven is.

Beleggingen waarbij we naast een goed financieel rendement speciale aandacht hebben voor maatschappelijk rendement, noemen we “impactbeleggingen”. Een van onze speerpunten bij dat type beleggingen is het thema Mens en Gezondheid. Die keuze maken we niet voor niks: onze deelnemers en werkgevers zorgen ieder dag voor de gezondheid van ons allemaal. Dan is het mooi wanneer ook hun pensioengeld aan die gezondheid kan bijdragen. En als we dat soort beleggingen ook nog eens dicht bij huis kunnen doen, in eigen land, is het helemaal mooi.

Zelfstandig wonen voor ouderen
Deze week maken we precies zo’n nieuwe belegging bekend: in de zorg, in vastgoed en dicht bij huis. We investeren in de bouw van 340 zorgwoningen in Huizen. Op het terrein De Trappenberg kunnen ouderen met een lichte tot middelzware zorgbehoefte zelfstandig leven in nieuwe woonzorgappartementen. Wie na verloop van tijd meer zorg nodig heeft, hoeft niet te verhuizen. De woningen zijn namelijk levensloopbestendig ontworpen. Dat is voor bewoners prettig, én het draagt bij aan effectieve, efficiënte en betaalbare zorg. En ook voor jongere generaties is er voordeel: de zorgwoningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Er komen immers bestaande woningen vrij. Er is nog een vierde positieve kant aan dit project: de nieuwe zorgwoningen zijn energieneutraal. Goed voor het klimaat dus, en goed voor de portemonnee van de bewoners.

Pensioengeld kan dus heel wat opleveren, op vele fronten. En dat terwijl de belangrijkste doelstelling voor onze deelnemers gewoon rechtovereind blijft: we zetten het pensioengeld aan het werk om te groeien.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk