Archief nieuwsberichten

In ons archief vindt u de nieuwsberichten van de afgelopen twee kalenderjaren terug.

 
 • PFZW stemt tegen decharge van afgetreden Philips-bestuur
  11-05-2023 | Tijdens de aandeelhoudersvergadering van afgelopen dinsdag heeft PFZW samen met andere aandeelhouders gestemd tegen het verlenen van decharge aan de raad van bestuur.

 • PFZW presenteert rapportage klimaatrisico’s beleggingen
  03-05-2023 | PFZW heeft de TCFD-rapportage 2022 gepubliceerd. TCFD staat voor Task Force on Climate Related Financial Disclosures (Taakgroep Klimaatgerelateerde Financiële Informatie). In de TCFD-rapportage leest u hoe PFZW de klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuille beheerst.

 • PFZW roept Shell op snel te verduurzamen 
  28-04-2023 | PFZW voert momenteel aandeelhoudersgesprekken met Shell. Een van de belangrijkste gespreksonderwerpen is: wat draagt Shell als grote producent van fossiele energie bij aan de energietransitie?

 • PFZW stemt tegen herverkiezing bestuursleden Valero Energy
  28-04-2023 | PFZW zal tegen de herverkiezing van zittende bestuursleden van Valero Energy stemmen. Over deze herverkiezing wordt gestemd tijdens de aandeelhoudersvergadering van Valero Energy op dinsdag 9 mei.     

 • Onderzoek naar projecten TotalEnergies in Oeganda en Tanzania
  10-04-2023 | Afgelopen jaar is de Nederlandse Klimaatcoalitie, een groep van Nederlandse institutionele beleggers waaronder PGGM, actief in gesprek gegaan met TotalEnergies rond twee projecten. Het gaat hierbij om het Tilenga en het East African Crude Oil Pipeline Project (EACOP) in Oeganda en Tanzania. 

 • PFZW verkoopt opnieuw olie- en gasondernemingen
  14-02-2023 | Om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft spannen we ons allemaal in. Wij doen dit door de verkoop van alle fossiele bedrijven waar we belangen in hebben, als ze niet genoeg hun best doen om te verduurzamen.
 • Met water groen gas maken uit afval
  13-02-2023 | We weten dat veel mensen die bij ons pensioen opbouwen ook graag willen dat we de premies duurzaam beleggen. Vooral als dit betekent dat daardoor klimaatverandering wordt tegengegaan. Daarom zijn we trots op onze belegging in SCW.

 • PFZW verhoogt in 2023 pensioenen met 6%, premie blijft gelijk
  07-11-2022| Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 met 6% te verhogen. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft gelijk.

 • PFZW heeft 114 olie- en gasondernemingen verkocht
  01-11-2022 | Om te zorgen dat de wereld leefbaar blijft spannen we ons allemaal in. Wij doen dit door de verkoop van alle fossiele bedrijven waar we belangen in hebben, als ze niet genoeg hun best doen om te verduurzamen.
 • Webinars nieuw pensioenstelsel 
  Op 7 en 8 november organiseerden wij webinars voor werkenden en gepensioneerden. Janneke Willemse (bekend van RTL Z) ging in gesprek met Joanne Kellermann (voorzitter PFZW) en Dick Boeijen (pensioenexpert) over het nieuwe pensioenstelsel. U kunt beide webinars terugkijken.
 • PFZW wint award Grand Prix Content Marketing
  05-10-2022 | De Grand Prix Content Marketing is een prijs voor organisaties die op een unieke en doeltreffende manier hun doelgroep weten te bereiken. PFZW won deze award met de YouTube-videoseries ZorgisZó en Eerste Week, Laatste Week.
 • Aanpassingen beleggingen
  03-10-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. De lijsten die we op 1 oktober publiceerden, geven de stand weer van 30 juni 2022.

 • Prinsjesdag 2022
  21-09-2022 | Op 20 september was het Prinsjesdag. De Miljoenennota staat in het teken van de koopkracht, omdat steeds meer huishoudens het moeilijk hebben door de stijgende prijzen. We hebben de belangrijkste maatregelen op een rij gezet.

 • Verzuim onder jongeren in de zorgsector neemt toe
  08-09-2022 | Het ziekteverzuim onder jonge werknemers tot 26 jaar in de zorgsector is in een jaar tijd sterk gestegen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van Onderzoeksbureau Vernet.

 • Start social media-campagne ‘de pensioenfondsen van Nederland’
  08-09-2022 | Donderdag 8 september start een landelijke social media-campagne die het doel heeft bij te dragen aan het vertrouwen in pensioen van pensioenfondsen.

 • Lancering website OnsNieuwePensioen
  02-09-2022 | Op onsnieuwepensioen.nl staat alles over het nieuwe pensioenstelsel. Er wordt eenvoudig uitgelegd wat pensioen is, waarom het pensioenstelsel wijzigt, wat hetzelfde blijft en wat er verandert.

 • Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen
  18-07-2022 | In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Het wetsvoorstel ‘bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ is op 12 januari 2021 aangenomen in de Eerste Kamer.

 • PFZW en VWS delen arbeidsmarktdata
  12-07-2022 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) gaat structureel data delen met het Ministerie van VWS, zodat het ministerie landelijke en regionale partijen van onderbouwde beleidsinformatie kan voorzien.

 • PFZW scherpt klimaatdoelen aan
  04-07-2022 | Wij hebben onze klimaatdoelen aangescherpt. Het doel hiervan is klimaatneutrale beleggingen in 2050, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en maximaal 1,5 graden opwarming van de aarde.

 • Mariëtte Simons herbenoemd als bestuurslid bij PFZW
  29-06-2022 | Mariëtte Simons is na verkiezingen herbenoemd als bestuurslid namens gepensioneerden. Zij start op 1 juli 2022 met haar tweede termijn van vier jaar als bestuurslid van PFZW.

 • PFZW verhoogt pensioenen met 2,7%
  24-06-2022 | PFZW verhoogt per 1 oktober 2022 de pensioenen van alle deelnemers met 2,7%. Dat is goed nieuws voor al onze deelnemers, maar vooral voor gepensioneerden in een tijd van stijgende prijzen (inflatie).

 • Nieuw PFZW-onderzoek naar uitstroom
  22-06-2022 | Steeds meer mensen in zorg en welzijn vertrekken op eigen verzoek bij hun werkgever. Te hoge werkdruk en onvrede over de leiding blijven de belangrijkste vertrekredenen.

 • PFZW vergroot beleggingen in de zorg
  10-06-2022 | Voor de vierde keer belegt PFZW in een fonds van Gilde Healthcare. Het vergroten van de beleggingen in de zorg is een breed gedragen wens van deelnemers.

 • Pensioenpremie in 2022 omhoog
  20-05-2022 | Als werkgever betaalt u pensioenpremie. Het bestuur van PFZW stelt elk jaar de hoogte van de premie vast. Het bestuur besloot in 2020 om de pensioenpremie in twee stappen te verhogen.

 • PFZW steunt voorstellen Follow This
  16-05-2022 | PFZW steunt Follow This, een klimaatactiegroep die aandelen in de olie- en gassector koopt om deze van binnenuit te bewegen tot verduurzaming. 

 • Jaarbericht Duurzaam Beleggen 2021
  05-05-2022 | Een goed en betaalbaar pensioen is meer waard in een leefbare wereld. PFZW belegt daarom duurzaam. Met zorg voor mens, maatschappij en milieu.

 • PFZW ondertekent klimaatinitiatief
  29-04-2022 | Op 21 april ondertekende het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn het The Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment, samen met 53 institutionele beleggers wereldwijd.

 • Beleggen in private equity levert veel meer op dan het kost
  19-04-2022 | In private equity beleggen is goed voor uw pensioen. Het levert namelijk veel meer op dan het kost. Anders gezegd, de opbrengsten van private equity overtreffen ruimschoots de kosten.

 • PFZW reageert op brief Milieudefensie
  13-04-2022 | Op 13 januari 2022 heeft pensioenfonds PFZW, net als 28 andere partijen, een brief van Milieudefensie ontvangen.

 • PFZW steunt voorstel tot CO2-vermindering TotalEnergies
  13-04-2022 | PFZW belegt de premies die door u als deelnemer en werkgever worden afgedragen. In veel gevallen kopen we aandelen van bedrijven. Daardoor zijn we aandeelhouder en kunnen we invloed uitoefenen op en meepraten over bijvoorbeeld het duurzame gedrag van een bedrijf.

 • Aanpassingen beleggingen
  01-04-2022 | PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. De lijsten die we op 1 april publiceerden, geven de stand weer van 31 december 2021.

 • Voorstel Wet toekomst pensioenen naar Tweede Kamer
  30-03-2022 | Het kabinet heeft de Wet toekomst pensioenen (Wtp) vandaag voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. PFZW is blij dat het kabinet de vaart erin houdt, zodat pensioenfondsen dat ook kunnen doen. Dat is nodig, want er is nog veel werk te verzetten op weg naar het nieuwe pensioenstelsel.

 • Helpt u onze dienstverlening te verbeteren?
  22-03-2022 | PFZW werd vorige week door Pensioen Pro uitgeroepen tot ‘Beste pensioenfonds van Nederland’. Deze mooie award kregen wij o.a. voor onze dienstverlening. Daar zijn wij heel trots op. Maar we gaan niet stilzitten, want het kan altijd beter. Daar kunnen wij alle hulp bij gebruiken.

 • PFZW wint Pensioen Pro award
  18-03-2022 | Jaarlijks reikt PensioenPro, een bekend vakblad in de pensioensector, prijzen uit aan pensioenfondsen voor hun prestaties. PFZW is het beste grote pensioenfonds van Nederland geworden en heeft een een zilveren award gewonnen.

 •  Joanne Kellermann in Top 50 Women in Sustainable Finance 2022
  08-03-2022 | Op Internationale Vrouwendag presenteren Lof en platform Women in Financial Services (WIFS) de ‘Top 50 Women in Sustainable Finance 2022’. Bestuursvoorzitter Joanne Kellermann én Brenda Kramer van PGGM (uitvoeringsorganisatie van PFZW) staan op de lijst.

 • PFZW-bestuur besluit alle beleggingen in Rusland te verkopen
  03-03-2022 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft met afschuw de inval van Rusland in Oekraïne gevolgd. Vanwege de recente ontwikkelingen heeft het bestuur van PFZW nu besloten de beleggingen in Rusland te verkopen.

 • Fossiele energiebedrijven moeten zich binden aan ‘Parijs’
  16-02-2022 | We stappen uit beleggingen in de fossiele energiesector, tenzij deze bedrijven bijdragen aan het beperken van de opwarming van de aarde. Dat heeft het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) besloten.

 • PFZW onderschrijft regelgeving om eerder te kunnen indexeren
  25-01-2022 | Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel is er regelgeving in de maak. Die maakt het pensioenfondsen mogelijk om de pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenaanspraken eerder (gedeeltelijk) te verhogen. PFZW steunt deze nieuwe regeling.

 • PFZW levert duurzame batterijtreinen
  24-01-2022 | Alpha Trains, een leasemaatschappij voor passagierstreinen en locomotieven waarin PFZW een belang heeft, heeft een contract gesloten voor de levering van 31 batterijtreinen. Hiermee wordt treinverkeer tussen Berlijn en de Poolse grens verduurzaamd.

 • PGGM, APG en Noors oliefonds sluiten aan bij net-zero initiatief voor vastgoedsector
  24-01-2022 | PGGM heeft zich met pensioenbelegger APG en het Noorse staatsfonds verbonden aan een initiatief met als doel de CO2-uitstoot van de vastgoedsector in lijn te brengen met de doelstelling uit het Parijs-klimaatakkoord.

 

 • Fijne feestdagen en veel geluk in 2022
  23-12-2021 | Joanne Kellermann: "Aan het eind van het jaar wil ik namens het bestuur van PFZW graag kort terugblikken op 2021. Zonder overdrijven kan ik stellen dat 2021 door corona een zwaar jaar was voor ons allemaal."

 • Pilot ZZP pensioen gestaakt
  09-12-2021 | Enige tijd geleden is PFZW in samenwerking met sociale partners in de cultuursector gestart om een pensioenoplossing voor zelfstandigen in de sector te onderzoeken via de pilot ZZP Pensioen. Helaas hebben we moeten besluiten de pilot te staken.
   

 • PFZW verkozen tot beste Nederlandse pensioenfonds
  06-12-2021 | Investments & Pensions Europe (IPE) heeft PFZW verkozen tot beste Nederlandse pensioenfonds én tot beste Europese bedrijfstakpensioenfonds.
   

 • PFZW genomineerd voor beste Nederlandse pensioenfonds
  17-11-2021 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn is door Pensioen Pro genomineerd voor de gouden award voor Pensioenfonds van het jaar. Wij zijn erg blij dat de jury onze aandacht voor onze deelnemers en excellente klantbediening erkent.
   

 • Reactie op demonstratie bij PGGM
  10-11-2021 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn en haar belegger PGGM delen de bezorgdheid van velen over de klimaatverandering en voert een beleggingsbeleid waarin we deze zorg vertalen in actie.
   

 • Bekijk het webinar Het nieuwe pensioenstelsel, hoe werkt het?
  18-10-2021 | Op dinsdag 12 oktober organiseerden RTL Z en IT-bedrijf Topicus een seminar over de toekomst van ons pensioen. Onderwerp van gesprek? Het nieuwe pensioenstelsel. Wat zijn de ins en outs van de nieuwe pensioenwet, met welke regelingen krijgen we te maken en welke keuzes komen daarbij kijken?
   

 • PFZW.nl niet bereikbaar op vrijdagavond 8 oktober
  06-10-2021 | Op vrijdagavond 8 oktober plegen wij onderhoud aan onze website. Dit vindt plaats tussen 19:00 en 24:00.
   

 • 'We kunnen fossiel in een klap verkopen, maar maken we dan echt verschil?'
  02-10-2021 | Pensioenfondsen voelen de druk om volledig 'uit fossiel' te stappen. Maar niet elk fonds neemt 'dezelfde route' om dat doel te bereiken, benadrukken Corien Wortmann en Joanne Kellermann.
   

 • Kleinere arbeidscontracten kennen hoogste verzuim in zorg en welzijn
  28-09-2021 | Werknemers in de sector zorg met relatief kleine contracten kennen aanmerkelijk hogere verzuimcijfers dan hun collega’s met grotere contracten.
   

 • Prinsjesdag 2021
  21-09-2021 | Op 21 september was het Prinsjesdag, net als iedere derde dinsdag van september. De minister van Financiën diende de Rijksbegroting 2022 bij de Tweede Kamer in. Wat betekent dit voor u?
   

 • Klantbediening PFZW in de top van Nederland
  21-07-2021 | PFZW heeft opnieuw het hoogste niveau behaald in het bedienen van deelnemers en werkgevers. Net als drie jaar geleden verkreeg PGGM, dat de klantbediening voor PFZW uitvoert, het certificaat voor ‘Excellente Praktijk’ na de audit voor de Gouden Oor Standaard.
   

 • Hoger verzuim door Covid-19 vraagt persoonlijke aandacht
  20-07-2021 | Covid-19 zorgde in de sector zorg en welzijn voor een hoog ziekteverzuim. Ondanks een verwachte daling, blijft de mentale overbelasting een belangrijke verzuimfactor. Werkgevers zien kansen het verzuim te beperken, blijkt uit onderzoek.
   

 • Nieuwe zorgmedewerkers tevreden over hun baan
  24-06-2021 | Nieuwe medewerkers in zorg en welzijn hebben het na een half jaar goed naar hun zin. Ze halen voldoening uit hun werk en het contact met cliënten, blijkt uit onderzoek van PFZW en ledenorganisatie PGGM&CO.
   

 • Zorgreservisten gezocht!
  01-06-2021 | Afgelopen jaar is nog duidelijker geworden dat zorgpersoneel ontzettend hard nodig is. Helemaal in tijden van crisis. Daarom is stichting Extra ZorgSamen gestart met de oprichting van Nationale Zorgreserve. Ondersteun de zorg wanneer dit het hardste nodig is.