Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Waarin we beleggen


Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op beleggingen over een bepaalde periode. Om een goed rendement te kunnen behalen, belegt PFZW de pensioeninleg van de deelnemers. Wanneer we deze inleg alleen zouden opsparen, zou dit te weinig opleveren om alle deelnemers een goed pensioen te kunnen bieden.

Risico's inschatten

Beleggen houdt in dat we een bepaald risico nemen. Er is een kans dat de opbrengst van onze belegging lager is dan verwacht. Bijvoorbeeld door een mindere economische groei. Of door de politieke situatie in een land. Daarom maken wij vooraf een inschatting van de risico’s en wat er gebeurt als het tegenzit. 

We letten bijvoorbeeld op renterisico, marktrisico en liquiditeitsrisico. Ook houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Zulke risico’s kunnen de waarde van beleggingen namelijk negatief beïnvloeden. Door hier rekening mee te houden verwachten we een beter rendement op de lange termijn.

Aanpassingen in beleggingen

PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. Dit communiceren we drie maanden later op onze website, om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waarmee de belangen van onze deelnemers zouden worden geschaad. 

PFZW belegt in