Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

We beleggen in...


PFZW belegt de pensioenpremies onder andere in aandelen, obligaties en private equity. We spreiden onze beleggingen om de rendementen zo hoog en stabiel mogelijk te houden. Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op beleggingen over een bepaalde periode.

Beleggen brengt risico's met zich mee. Er is een kans dat de opbrengst van de beleggingen lager is dan verwacht. Bijvoorbeeld door een mindere economische groei. Of door de politieke situatie in een land. Daarom maken we vooraf een inschatting van de risico’s en wat er gebeurt als het tegenzit. 

Hieronder leest u waarin PFZW belegt:

Aanpassingen in beleggingen

PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. Dit communiceren we drie maanden later op onze website, om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waarmee de belangen van onze deelnemers zouden worden geschaad.