We beleggen in...


Om het rendement op onze beleggingen zo hoog en stabiel mogelijk te houden, spreiden we onze beleggingen. Dat doen we door uw pensioenpremies te beleggen in onder andere aandelen en obligaties. 

Duurzame beleggingen
We willen dat in 2030 minstens 30% van onze beleggingen bijdraagt aan een SDG en dus aan een leefbare wereld. Dit maken we meetbaar door bijvoorbeeld de kilo’s vermeden CO2-uitstoot van onze beleggingen te berekenen. Onze tussentijdse doelstelling van 2025 om minstens 20% duurzaam te beleggen, hebben we inmiddels gehaald. Van de € 226 miljard wordt nu € 46 miljard duurzaam belegd.  

Beleggingswereldkaart
De beleggingswereldkaart geeft een globaal beeld van onze beleggingen in aandelen en obligaties wereldwijd. Deze gegevens worden ieder kwartaal geactualiseerd. Per land is inzichtelijk hoeveel en waarin we beleggen. Ook ziet u per land:

  • in welke sectoren we beleggen.
  • waarin we duurzaam beleggen (Sustainable Development Goals).
  • met welke bedrijven we in gesprek zijn over duurzaamheid (Engagements).

De totale beleggingen in effecten bedragen:

€ 226 miljard

Waarvan duurzaam belegd:

€ 46 miljard

Beleggingswereldkaart | PFZW
Actief aandeelhouderschap voor de beleggingen met:
Totaal aan duurzame beleggingen aan SDG's
Onderneming
Per sector Belang in €
Onderneming Belang in € Type

Op continent- en landniveau zijn alle beleggingen van PFZW opgenomen in de marktwaarde. De waarde van individuele beleggingen in een land komen niet altijd overeen met het totaal. Dat komt omdat alleen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden vermeld. Obligatiebeleggingen worden op de beleggingswereldkaart weergegeven op het niveau van dochterondernemingen. 

Aan de gegevens in de beleggingswereldkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanpassingen in beleggingen

PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. Dit communiceren we drie maanden later op onze website, om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waarmee de belangen van onze deelnemers zouden worden geschaad.