PFZW belegt voor een goed pensioen

29-03-2024 | Als u later met pensioen gaat rekent u op een goed pensioen voor de rest van uw leven. Misschien denkt u dat uw pensioen volledig betaald wordt van de premie die u samen met uw werkgever elke maand inlegt. Maar dat klopt niet helemaal.

Pensioen wordt betaald met beleggingen

Voor een goed pensioen is de premie die u betaalt niet voldoende. Daarom beleggen we de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Uw pensioenuitkering bestaat uiteindelijk zelfs voor 65-75% uit rendementen van onze beleggingen. Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op beleggingen over een bepaalde periode. Bij de keuze van onze beleggingen kijken wij naar de lange termijn. De rendementen stijgen en dalen namelijk in de jaren tot uw pensioen. Hierin hebben we ook oog voor de invloed van beleggingen op mens en milieu. Wij wensen dat u van uw pensioen kunt genieten in een leefbare wereld.

Beleggen met zo min mogelijk risico

Pensioenfondsen spreiden hun beleggingen omdat er meer dingen kunnen gebeuren dan dat er zullen gebeuren. Vandaar dat er bij het vaststellen van de beleggingen wordt gekeken naar alle mogelijke ontwikkelingen die plaats kunnen vinden. Waarbij ons doel is rendement te blijven maken voor een goed pensioen.

Een levenslang pensioen door een goed rendement

Het rendement dat wij sinds onze oprichting in 1971 jaarlijks gemiddeld behalen is 7,5% en dat is ruim voldoende om uw pensioen levenslang uit te betalen. Ook als u pas 20 jaar bent en net bent begonnen met werken. 

We zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen door de premie te beleggen, die u en uw werkgever samen inleggen. We beleggen voor de lange termijn, waarbij we risico’s spreiden. En we onderzoeken ieder jaar welke voorkeuren onze deelnemers hebben over onze beleggingen.

Wilt u weten hoe beleggen werkt? Bekijk de video.