Goede wetgeving in de steigers – nog wel werk aan de winkel

12-02-2021 | Vlak voor de kerst presenteerde het kabinet conceptwetsvoorstellen waarin het Pensioenakkoord verder wordt uitgewerkt. Tot en met vandaag kon iedereen die zich geroepen voelde daarop reageren. Dat hebben we vanuit PFZW natuurlijk ook gedaan. 

Samen met andere pensioenfondsen werkten we binnen de Pensioenfederatie aan een gezamenlijke reactie. We hebben ook een eigen reactie ingediend, waarin we nog een aantal accenten zetten. Daarbij keken we vooral in hoeverre de wetsvoorstellen het voor ons mogelijk maken om een zo goed mogelijk pensioen voor de sector zorg en welzijn te verwezenlijken. We hebben daarvoor een eigen meetlat, de zeven waarden van PFZW. Die waarden stelden we al een paar jaar geleden samen met werkgevers, werknemers en gepensioneerden vast, middenin de toen nog hoogoplopende discussie over de noodzakelijke pensioenhervorming. De waarden zijn dus niet van gister, maar ze zijn nog steeds relevant voor een goed en betaalbaar pensioen. Ze gaan onder meer over het belang van samen je pensioen regelen, en het samen delen van kosten en risico’s. 

Ik ben enorm blij dat er nu conceptwetsvoorstellen liggen die zeker zullen bijdragen aan een beter en meer toekomstbestendig pensioen. Vooral het idee om te stoppen met de zeer kostbare schijnzekerheid van het huidige pensioen, kan ervoor zorgen dat in de toekomst de pensioenen makkelijker kunnen meebewegen als de rendementen goed zijn. 

Goed nieuws dus, maar we zijn er nog niet. In onze reactie op de conceptwetsvoorstellen wijzen we er bijvoorbeeld op dat we ervoor moeten waken wetgeving tot in de allerkleinste details uit te werken. Besturen van pensioenfondsen moeten ruimte houden om te besturen, in het belang van alle deelnemers, gepensioneerden en werkgevers. En we hebben ook een teleurstelling: voorlopig is er nog geen ruimte om te experimenteren met een pensioen voor zzp’ers. Wij staan in de startblokken om daar mee te beginnen, maar noodzakelijke wetgeving ontbreekt nog.

We hebben nog een aantal andere punten die serieuze aandacht verdienen bij de verdere uitwerking van wetgeving. Lees hier meer over onze reactie op de conceptwetsvoorstellen én over onze zeven waarden.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Geef uw mening over deze publicatie

Ook in Kellermanns Kijk