Factoren die het herstelplan beïnvloeden

De belangrijkste factoren die van invloed zijn op de berekeningen voor het herstelplan:

  • de te ontvangen premie (M1)
  • de uit te keren pensioenen (M2)
  • het al dan niet jaarlijks verhogen van de pensioenen (M3)
  • het beleggingsrendement (M5)

DG primo = Dekkingsgraad aan het begin van het jaar
DG ultimo = Dekkingsgraad aan het einde van het jaar
BDG = Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde actuele dekkingsgraad over de laatste 12 maanden)

Δ Dekkingsgraad (DG) - oorzaken voor veranderingen in de dekkingsgraad

Veronderstellingen

De tabellen laten per jaar zien welke factoren in welke mate zorgen voor een stijging of daling van de dekkingsgraad.

De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad pakt in de praktijk zeer waarschijnlijk anders uit dan in de prognose. Het effect van bewegingen in de rentestand (M4) kan grillig en groot zijn, hetzelfde geldt voor het toekomstig te behalen rendement (M5).