Afscheid van achterblijvers in de energietransitie

15-02-2023 |  Opnieuw hebben we afscheid genomen van fossiele energiebedrijven die te weinig vaart maken met verduurzaming. We beleggen geen pensioengeld meer in deze bedrijven, omdat ze achterblijven bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.  

Met de recente verkoop van onze belangen in 78 fossiele bedrijven, hebben we sinds vorig jaar afscheid genomen van in totaal 192 fossiele ondernemingen. De eerste 114 bedrijven die we in de ban deden, stonden met de mond vol tanden toen we ze een eenvoudige vraag stelden: wat zijn jullie doelen om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen? Geen doelen, betekent geen investering door PFZW.

De tweede groep bedrijven die nu verkocht is, had wel CO2-reductiedoelen, maar die doelstellingen waren niet ambitieus genoeg. Deze bedrijven lopen daardoor niet op schema om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Er zijn nu nog 94 bedrijven in de fossiele energiesector waarin we wél beleggen. Deze bedrijven hebben doelstellingen die in lijn liggen met Parijs. Maar ook dat vinden we nog niet genoeg. We willen meer zien dan ambities op papier. We vragen daarom van al deze bedrijven dat ze eind van dit jaar duidelijk maken hoe ze hun doelstellingen gaan halen, óók op de korte en middellange termijn. Daarbij kijken we ook naar het terugdringen van de CO2-uitstoot van de producten die deze bedrijven verkopen. Niet alleen schoner produceren dus, maar simpelweg ook minder benzine verkopen. Lukt dat niet? Dan vertrekken we ook hier.

Groen gas
Het beperken van de negatieve impact van onze beleggingen op het klimaat, is één van de wegen die we bewandelen. Een andere is het vergoten van onze positieve impact. Dat doen we bijvoorbeeld door te beleggen in duurzame energie. Inmiddels beleggen we meer dan twee keer zoveel in groene energie als in fossiele energie. En daarbij gaat het niet alleen om klassieke schone energie zoals zonne- en windenergie. We investeren ook in nieuwe vormen, zoals groen gas. Een mooi voorbeeld daarvan is het Alkmaarse bedrijf SCW. Dat bedrijf verandert met een nieuwe techniek afval in groen gas en waterstof. Van de CO2 die daarbij vrijkomt, wordt duurzaam cement en beton gemaakt. Deze week had het bedrijf een wereldprimeur: voor het eerst werd het groene gas rechtstreeks aan het Nederlandse gasnetwerk geleverd. Zo maken we met onze investeringen concrete positieve impact, dicht bij huis. Uw pensioengeld is dus dubbel aan het werk: voor een goed pensioen én voor een leefbare wereld.

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk