U bent met pensioen, u heeft geen geregistreerd partner en u heeft één of meer kinderen jonger dan 21 jaar

Het is goed om te weten wat er voor uw nabestaanden is geregeld als u overlijdt. En wat er dan met uw pensioen gebeurt. Dit leggen we u hieronder uit.

Wat is er geregeld voor uw kinderen?

Alleen kinderen jonger dan 21 jaar ontvangen wezenpensioen. Deze maandelijkse uitkering gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft. Wij krijgen dit door van de gemeente.

Heeft u wel een partner?

U bent niet getrouwd, heeft geen geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Heeft u wel een partner? Dan heeft hij of zij geen recht op partnerpensioen na uw overlijden.

Geen recht op partnerpensioen

Op dit moment bent u met pensioen en bouwt u geen pensioen meer op. Daarom kunt u uw partner niet meer aanmelden voor partnerpensioen. Ook niet als u nu nog zou trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingsovereenkomst afsluit. Nu u met pensioen bent wordt er namelijk geen pensioen - en dus ook geen partnerpensioen - meer opgebouwd.

Meld uw partner wel aan

Het kan zijn dat uw partner na uw overlijden recht heeft op een "uitkering ineens". Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice.

Wat wordt er nog meer geregeld?

1. Uitkering ineens

Deze eenmalige uitkering wordt na het overlijden uitbetaald als de overledene ouderdomspensioen, Flexpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontving. Het bedrag wordt overgemaakt aan de kinderen onder de 21 jaar en bedraagt:

  • 3x het brutomaandbedrag van de uitkering bij ouderdoms- of Flexpensioen
  • 2x het brutomaandbedrag van de uitkering bij arbeidsongeschikheidspensioen

Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden. Het nettobedrag is gelijk aan het brutobedrag.

2. Vakantiegeld

Het vakantiegeld over het pensioen van de overledene betalen wij uit in de maand mei over de voorafgaande maanden. Als er nog vakantiegeld is gereserveerd, ontvangt u dit een maand na het overlijden op de bankrekening waarop het pensioen werd gestort.

3. Jaaropgave

Wij leggen een overlijden vast in onze systemen. Na 2 tot 3 maanden wordt er de jaaropgave verstuurd. In januari van het volgende jaar wordt dan geen jaaropgave meer aangemaakt.

Was deze informatie nuttig voor u?