U bent met pensioen, u heeft een notariële samenlevingsovereenkomst en u heeft geen kinderen die jonger zijn dan 21 jaar

Het is goed om te weten wat er voor uw nabestaanden is geregeld als u overlijdt. En wat er dan met uw pensioen gebeurt. Dit leggen we u hieronder uit.

Wat is er geregeld voor uw partner?

Uw partner heeft recht op partnerpensioen. Deze maandelijkse uitkering gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden en wordt overgemaakt totdat uw partner zelf overlijdt. Uw partner ontvangt automatisch een aanvraagformulier wanneer hij of zij in aanmerking komt voor partnerpensioen. Of er partnerpensioen is en hoeveel, ziet u op MijnPFZW. Log in met uw DigiD via onderstaande knop.

Is uw partner aangemeld?

Uw partner ontvangt alleen partnerpensioen als u uw partner daarvoor bij PFZW heeft aangemeld. Heeft u uw partner nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog via onderstaande knop.

Wat wordt er nog meer geregeld?

1. Uitkering ineens

Deze eenmalige uitkering wordt na het overlijden uitbetaald als de overledene ouderdomspensioen, Flexpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontving. Het bedrag wordt overgemaakt aan de huidige partner en bedraagt:

  • 3x het brutomaandbedrag van de uitkering bij ouderdoms- of Flexpensioen
  • 2x het brutomaandbedrag van de uitkering bij arbeidsongeschikheidspensioen

Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden. Het nettobedrag is gelijk aan het brutobedrag.

2. Vakantiegeld

Als er nog vakantiegeld is gereserveerd, ontvangt u dit een maand na het overlijden op de bankrekening waarop het pensioen werd gestort.

3. Jaaropgave

Wij leggen een overlijden vast in onze systemen. Na 2 tot 3 maanden wordt er automatisch een jaaropgave aangemaakt en verstuurd. In januari van het volgende jaar wordt dan geen jaaropgave meer aangemaakt.

Was deze informatie nuttig voor u?