Reminder: ontbijtsessie 9 juni in Zeist

Graag nodigen wij u uit voor de ontbijtsessie op donderdag 9 juni van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze vindt weer plaats in het Auditorium van PGGM, Noordweg-Noord 150 te Zeist. Wij praten u bij over diverse actuele pensioenonderwerpen. 

Programma

  1. Opening 
    John Landman, directeur PFZW, heet u welkom en neemt een paar actualiteiten met u door. Waaronder natuurlijk de stand van zaken rondom de nieuwe pensioenregeling.
  2. De Wet toekomst pensioenen
    In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Op 30 maart is de uitwerking daarvan in de vorm van een wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling. Via de nieuwsbrief aan sociale partners van PFZW bent u al op hoofdlijnen geïnformeerd over het wetsvoorstel. Tijdens deze ontbijtsessie nemen we u mee door de belangrijkste aspecten op het gebied van de techniek, vormgeving en governance.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door op de button hieronder te klikken of een mail te sturen naar RelatiemanagementSocialePartners@pfzw.nl. Ongeveer een week van te voren ontvangt u een bevestiging van de bijeenkomst.