De overledene was met pensioen, heeft een partner en geen kinderen jonger dan 21 jaar

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. Naast het verdriet moeten er ook zaken geregeld worden. Daarmee proberen we u zo goed mogelijk te helpen. Hieronder leest u wat er in uw situatie geldt en wat u nog moet doen.

Moet ik het overlijden zelf doorgeven aan PFZW?

De overledene woonde in Nederland

U hoeft het overlijden niet door te geven als de overledene in Nederland woonde. Wij ontvangen dit bericht automatisch van de gemeente.

De overledene woonde in het buitenland 

Als de overledene in het buitenland woonde dan hebben wij een kopie van de overlijdensakte nodig. Stuur de kopie op naar onderstaand adres:
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Postbus 117
3700 AC Zeist

Wat is er geregeld voor de partner?

De partner van de overledene kan in aanmerking komen voor partnerpensioen van PFZW als:

  1. De overledene en de partner waren getrouwd, hadden een geregistreerd partnerschap of een notariële samenlevingsovereenkomst.
  2. De relatie startte op het moment dat de overledene nog pensioen opbouwde bij PFZW.

Let op: Is de overledene getrouwd, gaan samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangegaan na de AOW-leeftijd? Dan is er ook geen partnerpensioen opgebouwd. De partner heeft dan geen recht op partnerpensioen. De partner heeft misschien wel andere rechten. Neem hierover contact op met de klantenservice.

Partnerpensioen aanvragen

Zodra het overlijden bij PFZW bekend is, ontvangt de partner automatisch een aanvraagformulier voor partnerpensioen. Wij hebben bijvoorbeeld het rekeningnummer nodig om het pensioen over te maken. Dit regelt de partner via de aanvraag. Het partnerpensioen gaat in op de 1e dag van de maand na het overlijden en wordt overgemaakt totdat de partner zelf overlijdt. Er is nog een aantal voorwaarden, die kunt u nalezen in ons pensioenreglement.

Was deze informatie nuttig voor u?