Te maken keuzes

In het pensioenakkoord is vastgesteld dat er een premieregeling komt met een premie die voor jong en oud gelijk is. Vanaf 2027 bestaan er dus alleen nog maar premieregelingen. Sociale partners vertegenwoordigd binnen PFZW moeten een afweging maken over de regeling waarin straks de nieuwe pensioenopbouw plaatsvindt. De keuze hierbij is primair tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Beide regelingen hebben voor- en nadelen. Ook moeten sociale partners beslissen hoe om te gaan met bestaande pensioenaanspraken of rechten: wel of niet invaren?