Zorgen zit in ons dna

Omdat pensioen niet de reden mocht zijn waarom iemand voor een bepaalde werkgever in de zorg koos, werd er één pensioenregeling voor het personeel van alle particuliere verplegingsinrichtingen opgericht. Zo ontstond op 19 juni 1969 PGGM (Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke belangen).

Tot 1 januari 2008 handelde PFZW onder de naam PGGM. Door een nieuwe wetgeving mogen pensioenfondsen vanaf dan geen aanvullende producten en diensten meer aanbieden. Daarom werd bij PGGM de uitvoering van de pensioenen afgesplitst van het pensioenfonds. De uitvoeringsorganisatie ging verder onder de naam PGGM en het pensioenfonds heet sindsdien PFZW. 

Pensioen voor de zorgsector en meer

Met 26.050 aangesloten werkgevers, meer dan 3 miljoen deelnemers en € 216 miljard belegd vermogen is PFZW het een-na-grootste pensioenfonds van Nederland. Sinds uw collega’s het voor elkaar kregen om een pensioenregeling speciaal voor de sector zorg en welzijn op te zetten, zijn ziekenhuizen en verpleeghuizen verplicht het pensioen van hun werknemers onder te brengen bij PFZW. Sindsdien sloten steeds meer sectoren zich bij ons aan, waaronder jeugdzorg, kinderopvang, sportbonden, tandtechniek en toneel en dans.