Veelgestelde vragen over einde Instapregeling

De Instapregeling is beëindigd. Uw medewerkers zijn overgegaan naar de collectieve basispensioenregeling van PFZW. De antwoorden op de meest gestelde vragen van uw medewerkers vindt u hieronder.

Er is geen verschil. Alle pensioenen van uw medewerker vallen nu onder de collectieve basisregeling. Tot nu toe zag uw medewerker ook de Instapregeling en nu ziet hij of zij alleen nog de collectieve basisregeling op MijnPFZW.

Nee, een verzoek voor waardeoverdracht is niet nodig. Vanaf nu is het pensioen dat uw medewerker heeft opgebouwd in de Instapregeling overgezet naar de collectieve basisregeling

Het overzetten van het pensioen uit de Instapregeling heeft geen gevolgen voor het opgebouwde pensioen van uw medewerker. Het wordt samengevoegd met het pensioen dat hij of zij al eerder in de collectieve basisregeling heeft opgebouwd. Het totale pensioen valt dan onder de collectieve basisregeling. 

Uw medewerker hoeft niets te doen. Het pensioen wordt automatisch omgezet. Uw medewerker ziet dit op MijnPFZW en op het volgende pensioenoverzicht.