Wat is het verschil tussen de Instapregeling en de collectieve basisregeling voor mijn pensioen?

Er is geen verschil. Alle pensioenen van uw medewerker vallen nu onder de collectieve basisregeling. Tot nu toe zag uw medewerker ook de Instapregeling en nu ziet hij of zij alleen nog de collectieve basisregeling op MijnPFZW.

Moet ik waardeoverdracht aanvragen voor het pensioen dat ik in de Instapregeling heb opgebouwd?

Nee, een verzoek voor waardeoverdracht is niet nodig. Vanaf nu is het pensioen dat uw medewerker heeft opgebouwd in de Instapregeling overgezet naar de collectieve basisregeling

Ik heb pensioen opgebouwd in de Instapregeling en de collectieve basisregeling. Maar ik bouw nu geen pensioen meer op bij PFZW. Wat zijn de gevolgen van de overgang voor mijn opgebouwde pensioen?

Het overzetten van het pensioen uit de Instapregeling heeft geen gevolgen voor het opgebouwde pensioen van uw medewerker. Het wordt samengevoegd met het pensioen dat hij of zij al eerder in de collectieve basisregeling heeft opgebouwd. Het totale pensioen valt dan onder de collectieve basisregeling. 

Moet ik nog iets doen?

Uw medewerker hoeft niets te doen. Het pensioen wordt automatisch omgezet. Uw medewerker ziet dit op MijnPFZW en op het volgende pensioenoverzicht.