Hoe bereken ik

Wilt u het ouderdomspensioen, de deeltijdfactor of de onregelmatigheidstoeslag berekenen? Of weten welke salarisgegevens pensioengevend zijn of niet?

Hieronder staan alle uitleg en berekeningen voor u op een rij. Bent u op zoek naar een gedetailleerd rekenvoorbeeld? Bekijk dan de handleiding premieberekening.

Pensioengevend jaarsalaris

Het pensioengevend jaarsalaris is het voltijd bruto jaarsalaris per 1 januari (of de datum van indiensttreding), inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Werkt een medewerker parttime? Dan berekenen we het pensioengevend jaarsalaris met het parttimepercentage of deeltijdfactor dat de medewerker werkt. 

 

Welke salarisgegevens zijn pensioengevend of niet?
Er kunnen nog meer vaste of variabele salarisgegevens tot het pensioengevend salaris horen. Dit is per cao verschillend. Wilt u precies weten welke salarisgegevens pensioengevend zijn of niet? Bekijk ons handige overzicht of de voorbeelden in de uitklapmenu's hieronder.

Voltijd maandsalaris x 12 (of 13 als u in 4-wekelijkse termijnen werkt)
+ structuele looncomponenten die meetellen voor het pensioengevend salaris
+ 8% vakantiegeld (of het afgesproken minimum vakantietoeslag)
+ x% eventuele structuele eindejaarsuitkering
+ x% eventuele werkgeversbijdrage in de levensloopregeling
+ variabele looncomponenten die meetellen voor pensioengevend salaris
+ onregelmatigheidstoeslag
+ Andere vaste looncomponenten (mits structeel, zie cao)

Voorbeelden van vaste salarisgegevens die meetellen voor het pensioengevend salaris:

 • het brutosalaris op voltijd jaarbasis (12x het brutomaandsalaris of 13x het bruto vier-wekensalaris)
 • het vakantiegeld
 • de structurele eindejaarsuitkering. Dit is het brutosalaris op voltijd jaarbasis. Afhankelijk van de cao is dit inclusief of exclusief vakantietoeslag. Ook een resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering, wordt in deze berekening meegenomen mits deze is uitbetaald.
 • functiegebonden toeslag (mits gegarandeerd)

Voorbeelden van variabele salarisgegevens die meetellen voor het pensioengevend salaris:

 • De onregelmatigheidstoeslag (ORT). Dit is de toeslag voor het verrichten van onregelmatige diensten. Zie voor de exacte omschrijving van onregelmatige diensten uw cao.
 • De vergoeding voor extra uren en overwerk. Dit verwerkt u aan het eind van de maand. U meldt ze als extra gewerkte uren in de definitieve deeltijdfactor. De toeslag voor het overwerk verwerkt u in de onregelmatigheidstoeslag.
 • De omzetprovisie. De hoogte van de omzetprovisie is vooraf niet bekend. Daarom geeft u na afloop van het kalenderjaar dit bedrag als ORT-bedrag aan ons door (optellen bij het bedrag ORT).

De volgende looncomponenten tellen niet mee voor het pensioengevend salaris.

 • toeslag voor vervanging in een hoger gesalarieerde functie
 • geldelijke vergoeding voor niet opgenomen vakantiedagen, die wordt uitbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst
 • toeslag voor bereikbaarheids-, aanwezigheids- en slaapdiensten en daarmee naar aard en strekking overeenkomende toeslagen
 • toeslag voor medisch specialisten die verband houdt met een wisselende praktijkomvang.

Maximaal salaris pensioenopbouw: € 137.800

Er is een maximum aan het jaarsalaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. 

 • Vanaf 2024 bouwt uw medewerker pensioen op tot een maximum pensioengevend jaarsalaris van € 137.800 (2023: € 128.810). De maximale jaarpremie is € 31.472 (2023: € 29.437).
 • Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale grens. Ook over het inkomen boven € 137.800 betaalt u premie.

Premie ouderdomspensioen (OP)

De premie ouderdomspensioen berekenen we op basis van het pensioengevend jaarsalaris, de deeltijdfactor en premiepercentage ouderdomspensioen (OP-premie). We halen de OP-franchise van het pensioengevend jaarsalaris af. U en uw medewerker betalen hier namelijk geen pensioenpremie over.

Let op! PFZW stelt ieder jaar de premiepercentages en franchises vast.

(pensioengevend jaarsalaris - OP-franchise) x deeltijdfactor x premiepercentage ouderdomspensioen

Rekenvoorbeeld 1 - Fulltimer
Een medewerker werkt 36 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 36 / 36 = 1. Dit is een parttimepercentage van 100% (1x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 95.000. De OP-franchise in 2024 is € 15.816.

De OP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
(€ 95.000 - € 15.816) x 1 x 25,8% = € 20.430,-

Rekenvoorbeeld 2 - Parttimer
Een medewerker werkt 24 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 24 / 36 = 0,6667. Dit is een parttimepercentage van 66,67% (0,6667 x 100%). Als hij/zij voltijd (100%) had gewerkt, dan was het pensioengevend jaarsalaris € 36.453,-. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De OP-franchise in 2024 is € 15.816.

De OP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
(€ 36.453 - € 15.816) x 0,6667 x 25,8% = € 3.550.

Rekenvoorbeeld 3 - Fulltimer die meer dan 100% werkt
Een medewerker werkt 42 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 42 / 36 = 1,1667. Dit is een parttimepercentage van 116,67% (1,1667 x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 91.000. De OP-franchise in 2024 is € 15.816.

De OP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
(€ 91.000 - € 15.816) x 1,1667 x 25,8% = € 22.631,-

Rekenvoorbeeld 4 - Fulltimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris
Een medewerker die voltijd (100%) werkt, heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Dit salaris is hoger dan het maximum salaris waarover u pensioen betaalt. In 2024 is dit € 137.800.

Voor 2024 betaalt u voor de maximale premie ouderdomspensioen (OP):
(€ 137.800 - € 15.816) x 1 x 25,8% = € 31.471,87.

Rekenvoorbeeld 5 - Parttimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris
Een medewerker werkt parttime in een cao-werkweek van 38 uur. De deeltijdfactor is 19 / 38 = 0,5. De medewerker heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Dit salaris is hoger dan het maximum salaris waarover u pensioen betaalt. In 2024 is dit € 137.800.

Voor 2024 betaalt u voor de maximale premie ouderdomspensioen (OP):
(€ 137.800 - € 15.816) x 0,5 x 25,8% = € 15.735,94.

Rekenvoorbeeld 6 - Medewerker met pensioenpremie hoger dan de maximale premie
Een medewerker werkt 45 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 45 / 36 = 1,2500 (of een parttimepercentage van 125,00%). Het pensioengevend jaarsalaris is €115.000.

U betaalt aan PFZW voor deze medewerker per jaar:
(€ 115.000 - € 15.816) x 1,2500 x 25,8% = € 31.986,84. Omdat de premie hoger is dan de maximale premie, betaalt u maximaal: € 31.471,87.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen (AP)

De premie arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we op basis van het pensioengevend jaarsalaris, de deeltijdfactor en premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen (AP-premie). De AP-franchise verminderen we met het pensioengevend jaarsalaris. U en uw medewerker betalen hier namelijk geen pensioenpremie over.

Let op! PFZW stelt ieder jaar de premiepercentages en franchises vast.

(pensioengevend jaarsalaris x deeltijdfactor) - AP-franchise) x premiepercentage arbeidsongeschiktheidspensioen

Rekenvoorbeeld 1 - Fulltimer
Een medewerker werkt 36 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 36 / 36 = 1. Dit is een parttimepercentage van 100% (1x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 95.000. De AP-franchise in 2024 is € 26.819. AP-premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
( ( € 95.000 x 1 ) - € 26.819) x 0,5% = € 340,91 per jaar.

Rekenvoorbeeld 2 - Parttimer
Een medewerker werkt 24 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 24 / 36 = 0,6667. Dit is een parttimepercentage van 66,67% (0,6667 x 100%). Als hij/zij voltijd (100%) had gewerkt, dan was het pensioengevend jaarsalaris € 36.453,-. Dit is inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. De AP-franchise in 2024 is € 26.819. AP-premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
( ( € 36.453 x 0,6667 ) - € 26.819 ) x 0,5% = € 0,00 per jaar.

Rekenvoorbeeld 3 - Fulltimer die meer dan 100% werkt
Een medewerker werkt 42 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 42 / 36 = 1,1667. Dit is een parttimepercentage van 116,67% (1,1667 x 100%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 91.000. De AP-franchise in 2024 is € 26.819 AP-premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
( ( € 91.000 x 1,1667 ) - € 26.819 ) x 0,5% = € 396,75 per jaar.

Rekenvoorbeeld 4 - Fulltimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris
Een medewerker die voltijd (100%) werkt, heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale salarisgrens. Ook over het inkomen boven € 137.800 (in 2024) betaalt u premie. De AP-franchise in 2023 is € 26.819. AP premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
( ( € 150.000 x 1 ) - € 26.819) x 0,5% = € 615,91 per jaar.

Rekenvoorbeeld 5 - Parttimer met hoger salaris dan het maximum pensioensalaris
Een medewerker werkt parttime (19 uur) in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 19 / 36 = 0,5278. De medewerker heeft een pensioengevend jaarsalaris van € 150.000. Voor arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximale salarisgrens. Ook over het inkomen boven € 137.800 (in 2024) betaalt u premie. De AP-franchise in 2024 is € 26.819. AP premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

( ( € 150.000 x 0,5278 ) - € 26.819) x 0,5% = € 261,76 per jaar.

Rekenvoorbeeld 6 - Medewerker met pensioenpremie hoger dan de maximale OP premie
Een medewerker werkt 45 uur in een cao-werkweek van 36 uur. De deeltijdfactor is 45 / 36 = 1,2500 (of een parttimepercentage van 125,00%). Het pensioengevend jaarsalaris is € 105.000. De AP-franchise in 2024 is € 26.819. AP-premiepercentage voor 2024 is 0,5%.

De AP-premie die u per jaar voor deze medewerker betaalt:
( ( € 105.000 x 1,25 ) - € 26.819) x 0,5% = € 522,16 per jaar.

Deeltijdfactor en parttimepercentage

Bij de indiensttreding geeft u de deeltijdfactor door die de werkgever en medewerker met elkaar hebben afgesproken. Deze is meestal vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

 • De deeltijdfactor berekent u door de contracturen te delen door de normuren. De deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen.
 • Het parttimepercentage berekent u door de contracturen te delen door de normuren x 100%. Het parttimepercentage rondt u af op twee decimalen.

Rekenvoorbeeld 1

 • normaal geldende contracturen per week : 1872 / 52 = 36 uur
 • afgesproken werktijd per week : 9 uur
 • normaal geldende werktijd per week : 36 uur
 • de deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen: 9 uur / 36 uur = 0,2500
 • als parttime percentage doorgeven : 9 uur / 36 uur x 100% = 25,00 %


Rekenvoorbeeld 2

 • normaal geldende contracturen per week : 1872 / 52 = 36 uur
 • afgesproken werktijd per week : 36 uur
 • normaal geldende werktijd per week : 36 uur
 • de deeltijdfactor rondt u af op vier decimalen: 36 uur / 36 uur = 1,0000
 • als parttime percentage doorgeven : 36 uur / 36 uur x 100% = 100,00 %

Vanaf 1 januari 2006 geldt dat iedere medewerker die méér werkt dan de voor hem normaal geldende cao-werktijd, hier ook pensioen over opbouwt. Met andere woorden: de verloonde uren voor regeling kunnen hoger zijn dan 156 uur per tijdvak bij een werkweek van 36 uur. (Bij 38 uur 164,67 uur en bij 40 uur 173,33 uur).

Voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT)

De onregelmatigheidstoeslag (ORT) valt onder het pensioengevend salaris. Dat is het inkomen waarover uw medewerker pensioen opbouwt.

U berekent een voltijd onregelmatigheidstoeslag (ORT) door de verdiende ORT te delen door de deeltijdfactor. Daarbij houdt u rekening met de periode van de arbeidsverhouding.

Rekenvoorbeeld
De verdiende ORT is € 399. De deeltijdfactor in dit voorbeeld is 0,4400 (= parttime percentage van 44,00%).
De voltijd ORT voor de premieberekening is: (€ 399 / 0,4400) x 12 = € 10.881,82